Image
Enhesa partnership

INTRODUCTIE COMPLIANCE MANAGEMENT

Compliance is het naleven van wet- en regelgeving, evenals de regels en richtlijnen die door bedrijven zelf worden opgelegd. Naast de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, wordt compliance steeds belangrijker als vast onderdeel van modern en toekomstgerichte bedrijfsvoering.Van oudsher is het begrip compliance nauw verbonden met gezondheid, veiligheid en milieu (HSE), maar tegenwoordig heeft het begrip een bredere betekenis en omvat het ook milieu, sociale verantwoordelijkheid en verantwoord bestuur (ESG). Dit vormt het belangrijkste uitgangspunt van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wetgeving, die gericht is op duurzaamheidsrapportage.

Met de introductie van de CSRD wetgeving wordt compliance nog belangrijker, omdat het voldoen aan wet- en regelgeving een belangrijk onderdeel vormt van deze duurzaamheidsrapportage. Deze wetgeving is verplicht voor beursgenoteerde bedrijven en breidt zich in de toekomst uit naar niet-beursgenoteerde bedrijven en instellingen.

Onafhankelijke en objectieve beoordeling van de mate van compliance ineen middel om potentiële bedrijfsrisico's in kaart te brengen. Het zicht hebben op risico’s is het startpunt om risico’s te voorkomen of voldoende te beheersen. Het managen van compliance is dus erg belangrijk, aangezien het een graadmeter vormt voor betrouwbaarheid en de zakelijke reputatie van elke organisatie of instelling.
 

Image
Compliance whitepaper
COMPLIANCE Whitepaper

PERMANENT VOLDOEN AAN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VIA EEN CONTINU PROCESAANPAK

Bureau Veritas Benelux

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen via een compliance managementsysteem kan op het eerste gezicht lijken op een overweldigende uitdaging. Daarentegen hoeft het niet zo zwaar en belastend te zijn als het schijnt. Met de inzet van de juiste methodiek en instrumenten naast vakkundige ondersteuning is het mogelijk om een op maat gemaakte, betrouwbare en op herhaling gebaseerde aanpak te ontwikkelen. Een aanpak die voorziet in het evalueren, monitoren en beoordelen van een systeem gericht op compliance management waarin elementen zijn opgenomen die relevant zijn voor rapportage van aspecten op het gebied van EHS, duurzaamheid en ESG.

Compliance methodiek: HSE Risk & Compliance Assurance

Om opdrachtgevers te helpen en ondersteunen met compliance, beschikt Bureau Veritas Riskcontrol over de beproefde aanpak, genaamd 'HSE Risk & Compliance Assurance '. Onze aanpak is bedoeld om internationaal opererende organisaties te ondersteunen en te adviseren tijdens hun reis naar het bereiken van compliance met wettelijke HSE/ESG verplichtingen. Het traject biedt ook concrete handvatten voor de verplichtingen die betrekking hebben op duurzaamheidsverslaggeving volgens de CSRD wetgeving.

Deze methodiek is ingericht om organisatiespecifieke compliance invulling te geven door middel van het in kaart brengen van wet- en regelgeving, het toetsen van het level van compliance en het geven van advies over het verbeteren van de compliance performance. Dankzij het netwerk van Bureau Veritas kan deze aanpak ook in internationaal verband worden ingezet. Ons partnership met Enhesa biedt een aanvullende dimensie op bovenstaande vorm van compliance dienstverlening. Net als Bureau Veritas is Enhesa wereldwijd actief en biedt een zeer uitgebreid pakket van compliance services.

Meld je aan om onze whitepaper te ontvangen

Whitepaper

Meer informatie

Voor meer informatie over onze compliance dienstverlening kunt u contact met ons opnemen via (e-mail adres Bureau Veritas Riskcontrol / telefoonnummer Bureau Veritas). Ook kunt u onze compliance whitepaper en informatieflyer aanvragen voor praktische informatie over compliance, de relatie met de CSRD wetgeving en de toegepaste methodiek HSE Risk & Compliance Assurance.

offerte formulier

bescherming van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Bureau Veritas Benelux, Plotterweg 38, 3821 BB Amersfoort, en worden onderworpen aan computerverwerking om te reageren op uw vraag op basis van uw toestemming.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de afdeling Corporate Communication of de afdeling Kwaliteit, Gezondheid & Veiligheid en Milieu van de Bureau Veritas Group, afhankelijk van de aard van uw verzoek. Ze worden ook gedeeld met hun dienstverleners die advies- en technische diensten verlenen, evenals voor de IT-afdeling van Bureau Veritas. Ze worden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf uw verzoek. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen buiten de Europese Unie, naar landen waar dochterondernemingen van Bureau Veritas actief zijn, op basis van standaardcontractuele clausules opgesteld door de Europese Commissie.

 

Velden gemarkeerd met een asterisk moeten worden ingevuld. Anders zou Bureau Veritas Services niet in staat zijn om op uw verzoek te antwoorden. Conform de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens van 25 mei 2018 heeft u het recht om toegang te krijgen tot, rectificatie van en verwijdering van persoonlijke gegevens met betrekking tot u, evenals het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken door verbinding te maken met de site https://personaldataprotection.bureauveritas.com en het vakje dat is toegewijd aan het verzamelen van uw toestemming uit te schakelen. U heeft ook het recht om algemene en specifieke richtlijnen op te stellen die bepalen hoe u wilt dat deze rechten worden uitgeoefend na uw overlijden. U kunt uw rechten online uitoefenen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland of de relevante autoriteiten in uw land.