Image
CERTIFICERING KWALITEIT & VAKBEKWAAMHEID GWO TRAININGAANBIEDERS

Certificering kwaliteit & vakbekwaamheid GWO trainingaanbieders

INTRODUCTIE

De opwekking van duurzame, hernieuwbare energie heeft in de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt in functie van het voortschrijdend inzicht dat opwarming van de aarde en tastbare klimaatverandering een herbezinning vereisen van energieproductie- en consumptie. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke impuls voor windenergie die door middel van windmolenparken aan land en op zee.

De internationale belangenorganisatie GWO (Global Wind Organization) werd opgericht in 2009 en vormt een samenwerkingsverband van fabrikanten en eigenaren/exploitanten van windturbines die windenergie produceren. In 2012 introduceerde GWO de gelijknamige norm om het aspect veiligheid voor technici in de branche te standaardiseren en verder te verbeteren door eisen te stellen aan aanbieders van GWO opleidingen en aan te sturen op persoonscertificering van technici.

TOEPASSINGSGEBIED

De norm GWO Criteria voor Trainingsaanbieders is ontwikkeld ten behoeve van opleidingsinstituten die GWO trainingmodules aanbieden en uitvoeren (zie ook norminhoud) en als zodanig zijn erkend door de overkoepelende belangenorganisatie GWO.

NORMINHOUD

De norm GWO Criteria voor Trainingaanbieders (‘GWO Criteria for Training Providers) is gebaseerd op een viertal kernelementen, te weten: managementsystemen en ondersteunende processen, fysieke middelen, personele middelen en aansluitend training en beoordeling. In aanvulling op de eisen uit deze norm worden de aspecten kwaliteit en vakbekwaamheid van de organisatie die GWO trainingen aanbiedt getoetst. Afhankelijk van de GWO trainingmodules die in het programma van het opleidingsinstituut zijn opgenomen, wordt de wijze waarop training wordt uitgevoerd per module beoordeeld in het certificatietraject.

Momenteel zijn de volgende GWO trainingsmodules ontwikkeld:

  • Training Basisveiligheid (Basic Safety Training Standard)
  • Opfristraining Basisveiligheid (Basic Safety Training Refresher Standard)
  • Basistraining Technische Norm (Basic Technical Standard)
  • Training Redden voor Gevorderden (Advanced Rescue Training Standard)
  • Opfristraining Redden voor Gevorderden (Advanced Rescue Training Refresher Training)
  • Verbeterde Eerste Hulp Training (Enhanced First Aid Standard)
  • Opfristraining Verbeterde Eerste Hulp (Enhanced First Aid Refresher Standard)
  • Training Wiek/Blad Reparatie (Blade Repair Standard)
  • Training Signaalgever Heffen & Hijsen (Slinger Signaller)

CERTIFICATIETRAJECT

Het certificatietraject volgens de norm GWO volgt het patroon van generieke managementsysteemnormen. Dat is gebaseerd op een uitvoeringsmethodiek in een vaste cyclus van 3 jaar. Na een voor- en toetsingsonderzoek, ook wel Fase 1 en Fase 2 audit of certificatie audit genoemd, wordt de gecertificeerde organisatie jaarlijks onderworpen aan tussentijdse onderzoeken. Op die manier kan worden vastgesteld of bij voortduring wordt voldaan aan de normeisen. Deze onderzoeken worden ook wel aangeduid als surveillance audits. Aan het einde van de cyclus kan de gecertificeerde organisatie een nieuwe 3-jarige cyclus opstarten die begint met een hercertificatie audit.

Wilt u meer gedetailleerde informatie over certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces. Deze kunt u downloaden op onze website.

AANVULLENDE NORMEN

Certificering volgens de GWO norm kan als een op zichzelf staande exercitie worden uitgevoerd, maar combinaties met bijvoorbeeld ISO 9001 certificering (kwaliteit), VCA (veiligheid) of ISO 45001 certificering (gezond & veilig werken) zijn mogelijk.

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.