Defensie MLA (Militaire Luchtvaart Autoriteit) accreditatie

Bureau Veritas is door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), onderdeel van het Ministerie van Defensie, aangewezen als onafhankelijke instantie om assessments uit te voeren van luchtvaartorganisaties die in aanmerking willen komen als defensieleverancier die voldoet aan militaire luchtvaarteisen.

Het traject van toetsing is gebaseerd op een offerte aanvraag van Defensie met daarin de eis dat de leverancier uiteindelijk moet zijn geaccrediteerd door de MLA. Dit traject start met een formele aanvraag van de luchtvaartorganisatie aan Bureau Veritas om informatie te ontvangen over het beoordelingstraject.

Voor nadere informatie over accreditatie kunt u de website van de MLA raadplegen via www.defensie.nl/mla

Accreditatieproces

Het accreditatieproces bestaat uit 5 stappen die navolgend worden toegelicht:

Stap 1 Contractuele uitvoering De civiele organisatie dient een aanvraag in voor accreditatie toetsing die wordt uitgevoerd door de voor toetsing aangewezen organisatie (Bureau Veritas - BV) die gecontracteerd is voor uitvoering door de MAA-NLD.

Stap 2 Accreditatie assessment (toetsing)
De civiele organisatie dient een aanvraag voor accreditatie in op basis van een ingevuld 300 Formulier bij de voor uitvoering belaste toetsingsorganisatie (BV) en stuurt een kopie van het ingevulde formulier naar de MAA-NLD. Het 300 Formulier dient vergezeld te worden door een toelichting en/of een kwaliteitshandboek en andere documenten die betrekking hebben op de aanvraag voor accreditatie.

Stap 3 On-desk assessment
De door de MAA-NLD aangewezen organisatie voor uitvoering van toetsing (BV) voert een ‘on-desk’ beoordeling uit waarbij de overeenstemming (compliance) gecontroleerd wordt m.b.t. van toepassing zijnde NLD-MAR of subonderdelen.
De door de MAA-NLD aangewezen organisatie voor uitvoering van toetsing (BV) stelt een accreditatie adviesrapport op en zendt dit rapport naar de MAA-NLD en een kopie van het rapport naar de civiele organisatie.

Stap 4 On-site Audit
De door de MAA-NLD aangewezen organisatie voor uitvoering van toetsing (BV) voert een ‘on-site’ audit (op locatie) uit bij de civiele organisatie, waarbij overeenstemming (compliance) m.b.t. van toepassing zijnde NLD-MAR of subonderdelen wordt gecontroleerd, alsmede de toepasselijkheid met de geschreven en aanvullende procedures.
De door de MAA-NLD aangewezen organisatie voor uitvoering van toetsing (BV) stelt een accreditatie auditrapport op en zendt dit rapport naar de MAA-NLD en een kopie van het rapport naar de civiele organisatie.

Stap 5 Validatie en uitgifte van een accreditatiecertificaat
De MAA-NLD valideert de resultaten van de assessment of toetsing en formaliseert de accreditatie door uitgifte van een accreditatiecertificaat indien de validatieresultaten positief zijn

Contact
Voor het indienen van een verzoek voor informatie bij Bureau Veritas kunt u gebruik maken van het navolgende e-mail adres: mlanetherlands@bureauveritas.com