Image
Industrie ⓐShutterstock

PROCESVEILIGHEID

In relatie tot proces- en explosieveiligheid beschikt de divisie Bureau Veritas Riskcontrol over een gevarieerd pakket van specifieke dienstverlening. De expertise en ervaring vanuit de invalshoeken van gezondheid, veiligheid en asset management komen hierin samen.

Kort samengevat omvat het leveringsprogramma rondom proces- en explosieveiligheid de navolgende aandachtsgebieden. De corresponderende individuele vormen van dienstverlening kunnen op zichzelf maar ook in gecombineerde vorm worden uitgevoerd en aangepast aan de wensen en eisen van opdrachtgevers:

 • risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 • arbeidshygiëne
 • veiligheidscultuur (Behaviour Based Safety – BBS)
 • veiligheid & gezondheid in bouw- onderhouds- en sloopfase
 • management arbeidsongevallen
 • machineveiligheid
 • gevaarlijke stoffen
 • ATEX – explosieveiligheid
 • gevarenstudies (HAZOP en andere methoden)
 • brandveiligheidsscan
 • liftbeheer & liftmanagement
 • conditiemeting NEN 2767
 • structural audit
 • technical due diligence

 

Een nadere toelichting op de bovenstaande reeks van services vindt u in de bijgaande brochure ‘Industriële Veiligheid’.