Energieproductie

De energietransitie is in volle gang en de energiesector stevent af op een koolstofarme toekomst. Wij helpen u innovatieve projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen en zorgen voor een veilige exploitatie van uw installaties voor fossiele brandstoffen en nucleaire energie.

INVESTEREN IN EEN KOOLSTOFARME TOEKOMST

UW UITDAGINGEN

De energiesector streeft naar een koolstofarme toekomst en investeert daarom steeds meer in hernieuwbare energiebronnen en slimme netwerken. De noodzaak om bestaande fossiele brandstofinstallaties te optimaliseren op de meest efficiënte manier, is echter ook van groot belang. Als energiedienstverlener moet u innoveren en nieuwe projecten voor uw kernactiviteiten ontwikkelen. Tegelijkertijd wilt u uw bestaande installaties veilig en compliant houden.

HOE WIJ U ONDERSTEUNEN

Wij bieden ondersteuning voor allerlei stroomopwekkingsactiviteiten: van hernieuwbare energiebronnen (als zonne-, wind-, geothermische energie en waterkracht) tot fossiele en nucleaire energie.

  • Het verminderen van risico’s bij koolstofarme projecten Wij ondersteunen u in alle fasen van uw koolstofarme projecten (haalbaarheid, ontwerp, procurement, constructie en operatie) bij het verminderen van risico’s, door prioriteit te geven aan HSSE (Health, Safety, Security en Environment) en door toegang te bieden tot een wereldwijde en betrouwbare supply chain. Onze dienstverlening omvat milieueffectrapportages, onderwerpbeoordeling, kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (QA/QC), site-inspecties, kwalificatie van personeel, asset integriteitsmanagement en meer.
  • Veilige en betrouwbare conventionele installaties Wij bieden operationele ondersteuning voor uw bestaande installaties, zoals verplichte inspecties en onderhoud, onderbrekingsondersteuning en niet-destructieve tests. Zo verbetert u kostenbeheer, prestaties en betrouwbaarheid. Wij bieden ook asset management support, zoals conditiemetingen, risico-assessments en prestatieoptimalisatie, om de levensduur van uw installatie te verlengen.