Image
SCIOS Scope 10 / NTA 8220  

SCIOS Scope 10 / NTA 8220
Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s

VOLGENS DE SCIOS SCOPE 10 / NTA 8220

Onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de hedendaagse branden ontstaat door onveilige situaties in elektrische installaties. In een groot aantal sectoren zoals industrie, horeca en kantoren is brandgevaar met name aanwezig als gevolg van ondeugdelijk (gebruik van) elektrotechnisch materiaal. Om de risico's van niet alleen de elektrische installatie maar ook die van het aangesloten materieel en de omgeving vast te stellen, is een veiligheidsinspectie op basis van de NEN 3140 niet afdoende. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is de aanvullende Scope 10-inspectie ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is tot stand gekomen door samenwerking van de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en diverse verzekeraars.

De inspectie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegde personen, zoals beschreven in het document van de ‘Certificatieregeling voor het kwaliteitsmanagementsysteem ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan technische installaties’.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Onderzoek heeft aangetoond dat één op de drie branden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie of het aangesloten materieel. Het voorkomen van brand gebeurt dan ook door een inspectie te laten uitvoeren volgens de NTA 8220, die in geval van een SCIOS Scope 10-inspectie is aangevuld met de eisen zoals omschreven in Technisch Document 14.

AANVULLING OP NEN 3140 / SCIOS SCOPE 8

De inspectie conform NTA 8220, en dus ook de Scope 10-inspectie, is gericht op het signaleren van brandrisico’s waar de NEN 3140-inspectie meer gericht is op de veiligheid van personen. Daarom voeren wij een inspectie op basis van de NTA 8220 en/of de SCIOS Scope 10 bij voorkeur uit in combinatie met een NEN 3140 of SCIOS Scope 8 inspectie.

Bureau Veritas Industrial Services heeft een ruime ervaring met inspecties in de utiliteit, industriële installaties, zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectiemethodiek is gebaseerd op het op juiste en efficiënte wijze onderzoeken van potentieel brandgevaarlijke situaties volgens de NTA 8220. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de omvang van de installatie en de eventueel aanwezige bijzondere ruimtes.

Tijdens het onderzoek gaan wij onder andere na of het elektrisch materieel:
 

  • is geïnstalleerd volgens de montagevoorschriften van de fabrikant
  • wordt gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant
  • wordt onderhouden zoals de fabrikant heeft voorgeschreven
  • wordt gebruikt zoals mag worden verwacht
  • is geïnstalleerd volgens de vigerende normen

Aan de hand van een visuele inspectie, een controle door meting en beproeving en thermografisch onderzoek worden tijdens het bezoek en de onderzoeksdag(en) relevante gegevens verzameld en in een rapport verwerkt.

INFORMATIE

Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden is op aanvraag beschikbaar via de Afdeling Electrical van onze businessunit Industrial Services.