Image
SCIOS Scope 10 / NTA 8220  

SCIOS Scope 10 / NTA 8220
Electrical equipment inspection for fire risks

ACCORDING TO SCIOS SCOPE 10 / NTA 8220

Research has shown that a large part of today's fires are caused by unsafe situations in electrical installations. In many sectors such as industry, hospitality and offices, fire danger is mainly present due to improper (use of) electrical equipment. A safety inspection based on NEN 3140 is not sufficient to determine the risks of not only the electrical installation, but also that of the connected equipment and the environment. The additional Scope 10 inspection has been developed for the specific fire risk inspection of electrical equipment. This is based on the NTA 8220 and was established through cooperation of the electrical industry associations, SCIOS and various insurers.

The inspection may only be carried out by authorised persons, as described in the 'Certification scheme for the quality management system for carrying out maintenance and inspection of technical installations’ document.

PREVENTION IS BETTER THAN CURE

Research has shown that one in three fires is caused by a defect in the electrical installation or the connected equipment. Fire prevention is therefore conducted by having an inspection carried out according to the NTA 8220, which in case of a SCIOS Scope 10 inspection, has been supplemented with the requirements as described in Technical Document 14.

SUPPLEMENTING NEN 3140 / SCIOS SCOPE 8

The inspection in accordance with NTA 8220, and therefore also the Scope 10 inspection, is aimed at identifying fire risks where the NEN 3140 inspection is more focused on the safety of persons. That's why we carry out an inspection based on NTA 8220 and/or the SCIOS Scope 10, preferably in combination with a NEN 3140 or SCIOS Scope 8 inspection.

Bureau Veritas Industrial Services has extensive experience with inspections in utilities, industrial installations, healthcare environments and in public buildings. An independent and high-quality inspection can always be carried out with our knowledge and experience.

INSPECTION METHODOLOGY

The inspection methodology is based on the correct and efficient investigation of potentially incendiary situations according to NTA 8220. The size of the installation and any special spaces that may be present must be taken into account.

During the investigation, we also check whether the electrical equipment:

  • is installed according to the manufacturer's installation instructions
  • is installed according to the current standards
  • is used according to the manufacturer's operating instructions
  • is used as might be expected
  • is maintained as prescribed by the manufacturer

Based on a visual inspection, a measurement and testing check and thermographic examination, relevant data are collected and processed in a report during the visit and the examination day(s)

INFORMATION

Additional information about our services and the application possibilities is available on request via the Electrical department of our Industrial Services business unit.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Onderzoek heeft aangetoond dat één op de drie branden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie of het aangesloten materieel. Het voorkomen van brand gebeurt dan ook door een inspectie te laten uitvoeren volgens de NTA 8220, die in geval van een SCIOS Scope 10-inspectie is aangevuld met de eisen zoals omschreven in Technisch Document 14.

AANVULLING OP NEN 3140 / SCIOS SCOPE 8

De inspectie conform NTA 8220, en dus ook de Scope 10-inspectie, is gericht op het signaleren van brandrisico’s waar de NEN 3140-inspectie meer gericht is op de veiligheid van personen. Daarom voeren wij een inspectie op basis van de NTA 8220 en/of de SCIOS Scope 10 bij voorkeur uit in combinatie met een NEN 3140 of SCIOS Scope 8 inspectie.

Bureau Veritas Industrial Services heeft een ruime ervaring met inspecties in de utiliteit, industriële installaties, zorgomgevingen en in openbare gebouwen. Met onze kennis en ervaring kan steeds een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige inspectie worden uitgevoerd.

INSPECTIEMETHODIEK

De inspectiemethodiek is gebaseerd op het op juiste en efficiënte wijze onderzoeken van potentieel brandgevaarlijke situaties volgens de NTA 8220. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de omvang van de installatie en de eventueel aanwezige bijzondere ruimtes.

Tijdens het onderzoek gaan wij onder andere na of het elektrisch materieel:
 

  • is geïnstalleerd volgens de montagevoorschriften van de fabrikant
  • wordt gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften van de fabrikant
  • wordt onderhouden zoals de fabrikant heeft voorgeschreven
  • wordt gebruikt zoals mag worden verwacht
  • is geïnstalleerd volgens de vigerende normen

Aan de hand van een visuele inspectie, een controle door meting en beproeving en thermografisch onderzoek worden tijdens het bezoek en de onderzoeksdag(en) relevante gegevens verzameld en in een rapport verwerkt.

INFORMATIE

Aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden is op aanvraag beschikbaar via de Afdeling Electrical van onze businessunit Industrial Services.