CERTIFICERING KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM IATF 1694

Certificering kwaliteitsmanagementsysteem IATF 16949

INTRODUCTIE CERTIFICERING KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM IATF 16949

Het is noodzakelijk dat de voertuigen die op de markt gebracht worden veilig zijn. Daarom worden er eisen van hoog niveau gesteld aan de kwaliteit van producten die geleverd worden binnen de automobielindustrie. Naast de veiligheid is ook de sterke internationale concurrentie binnen de sector een belangrijke reden om de kwaliteit van de bedrijfsactiviteiten in de gehele keten continu te verbeteren. 

Vooral de International Automotive Task Force (IATF) - een samenwerkingsverband van 9 Europese en Amerikaanse autofabrikanten (Ford, General Motors, Chrysler, BMW, Volkswagen, Daimler, Renault, PSA, Peugeot, Citroën en Fiat) en sectororganisaties uit de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië – is toonaangevend in de ontwikkeling en innovatie van kwaliteits- en veiligheidseisen in de sector. Daarbij speelt het harmoniseren van internationale regels, richtlijnen en ‘best practices’ een belangrijke rol. 

IATF 16949 

Het is dan ook op initiatief van de IATF geweest dat de internationaal erkende ‘automotive’ kwaliteitsnorm ISO/TS 16949 herzien werd, in het licht van de hedendaagse actualiteit binnen de automobielindustrie. De ISO/TS 16949 werd in 1999 geïntroduceerd als eerste stap in harmoniseren van de kwaliteitseisen voor de automobielindustrie. Na een tussentijdse upgrade van de norm in 2009, ging in 2016 de huidige norm van kracht; de IATF 16949:2016. Afgeleid van zijn voorganger, maar verder doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten met betrekking tot kwaliteits- en risicomanagement en de High Level Structure (HLS) voor systeemnormen. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De kwaliteitsnorm is van toepassing op leveranciers binnen de toeleveringsketen van de automobielindustrie. Dus op alle bedrijven die zich toeleggen op het produceren en leveren van service-onderdelen en accessoires aan merkleveranciers van eindproducten. Ook wel Original Equipment Manufacturers (OEM) genoemd. 

NORMINHOUD 

De IATF 16949 ziet erop toe dat de leveranciers van de auto-onderdelen de eigen bedrijfsactiviteiten voortdurend blijven verbeteren en beheersen. Daarnaast omvat de nieuwe normversie richtlijnen voor het verbeteren van de traceerbaarheid van producten en onderdelen, integreren van garantiemanagement, ontwikkelen van auto-onderdelen waarin software is geïntegreerd en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

Uitgangspunt voor de IATF 16949 is de HLS-basis van de norm ISO 9001:2015. Maar de kwaliteits- en de daarmee samenhangede veiligheidscriteria zijn vervolgens aangevuld met sectorspecifieke eisen die betrekking hebben op de automobielindustrie. 

CERTIFICATIETRAJECT  

Om als bedrijf met een certificaat aan te kunnen tonen dat u zich aan de IATF 16949-richtlijnen houdt, zult u een certificatietraject in moeten gaan. Dat begint met een voor- en toetsingsonderzoek, dat ook wel de Fase 1- en Fase 2-audit of certificatie-audit genoemd wordt. Als alles in orde is, ontvangt u een certificaat dat in principe geldig is voor drie jaar. In de tussentijd wordt u nog wel jaarlijks onderworpen aan onderzoeken, waarmee wordt vastgesteld of u ook bij voortduring voldoet aan de normeisen. Deze checks staan ook wel bekend als de surveillance-audits. Na de driejarige cyclus kunt u opnieuw gecertificeerd worden aan de hand van de hercertificatie-audit. 

AANVULENDE NORMEN  

De IATF 16949 is een volwaardig managementsysteem, maar kan – mede dankzij de High Level Structure – wel gecombineerd worden met andere managementsysteemnormen. Daarbij valt te denken aan een ISO 9001 certificaat met betrekking tot kwaliteit, ISO 14001 certificaat wat betreft het milieu of  ISO 45001 als het gaat om gezond en veilig werken. 

INFORMATIE 

Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.