Image
ISO Managementsystemen

ISO Normen

Managementsystemen

Managementsystemen, zoals voor kwaliteit, milieu of energiereductie, helpen organisaties hun doelstellingen te behalen binnen desbetreffende gebieden. Het continu verbeteren van prestaties en het elimineren of terugdringen van risico’s wordt mogelijk gemaakt dankzij deze systemen. Echter, het voldoen aan de vereisten van een managementsysteem kan een hele uitdaging zijn.

Werkzaamheden

Net omdat het voldoen aan de vereisten van een managementsysteem een hele uitdaging kan zijn, helpt Bureau Veritas Certification organisaties om via certificering van deze managementsystemen te voldoen aan eisen en verwachtingen van opdrachtgevers. Ook bij het aantonen dat uw organisatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving (compliance) kunnen wij ondersteuning bieden. Onze auditoren werken samen met u en uw organisatie om uw doelstellingen, organisatiestructuur en bedrijfsprocessen te doorgronden en deskundige service te bieden.

Focus

Objectiviteit, integriteit, professionaliteit en het toevoegen van waarde zijn de focus van ons werk. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een op uw situatie specifieke, planmatige en tijdsgebonden afhandeling. Dankzij de deskundigheid en uitstekende kwalificaties van onze auditoren zal u de eisen uit certificatienormen, waarop uw managementsysteem is gebaseerd, niet langer als hindernis zien maar als kans om uw prestaties te verbeteren.

Diensten

  • ISO 9001 (kwaliteit)
  • ISO 14001 (milieu)
  • ISO 45001 (gezond & veilig werken)
  • ISO 22000 (voedselveiligheid)
  • ISO 27001 (informatiebeveiliging)
  • ISO 50001 (energie)
  • ISO 13485 (medical device)
  • ISO 3832-2: (lascontructies)