Image
SCIOS scope 7

SCIOS scope 7A/B/C
inspectie van brandstofleidingen

INTRODUCTIE

Brandstofleidingen moeten periodiek geïnspecteerd worden op basis van de SCIOS-certificatie. In het Activiteitenbesluit van de overheid staat dat de toevoerleiding van brandstof deel uitmaakt van de keuringsverplichting voor gasvormige en vaste brandstoffen. Zo kan een werkgever op tijd ingrijpen als er veiligheidsrisico’s optreden.

De Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) beheert de certificatieregeling. Hierin staat omschreven wie de eerste of bijzondere inspectie (EBI), het periodiek onderhoud (PO) en periodieke inspecties (PI) aan de stookinstallaties uitvoert en hoe dat gedaan wordt. Bij nieuwe installaties en bestaande installaties zonder basisverslag (BV) moet een EBI’er (VISA-inspecteur) dit basisverslag zelf opstellen. Daarnaast is per installatie een installatiedossier nodig.

Bureau Veritas Industrial Services is een onderdeel van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V. Wij zijn een erkende en gecertificeerde SCIOS-instantie voor het uitvoeren van PI’s en EBI’s en beschikken over vakbekwame en gekwalificeerde SCIOS-inspecteurs (EBI’ers). Zij hebben ruime ervaring met de bedrijfs- en productieprocessen in uw branche.

Scope 7 - INSPECTIE VAN brandstofleidingen

De keuringsplicht op een brandstofleiding is afhankelijk van de gebruikte brandstof en het vermogen van het toestel. Doorgaans geldt dat het toestel en de brandstofleiding keuringsplichtig is volgens het Activiteitenbesluit als het toestel is opgesteld in een stookruimte en het (gezamenlijk) nominaal thermisch vermogen meer is dan 100 kW.

Voor gebouwgebonden gasleidingen met een ontwerpdruk van minder dan 500 mbar geldt SCIOS scope 7A. Industriële gasleidinginstallaties met meer dan 500 mbar vallen onder scope 7B. En voor vaste brandstoffen als diesel of stookolie is scope 7C ontwikkeld.

Voor de SCIOS-inspectie scope 7 neemt Bureau Veritas de technische documentatie TD3 als uitgangspunt. Hierin staat beschreven aan welke minimale eisen de inspectie moet voldoen. Ook controleren we voor Scope 7B-installaties in sommige gevallen de aanwezigheid van de ingebruiknameverklaring en of de herkeuring conform de Warenwet drukapparatuur is uitgevoerd. Bureau Veritas is voor zowel Nederland als de EU conformiteitsbeoordelingsinstantie voor het werkveld drukapparatuur en leidingen.

Bij scope 7C-installaties controleren we of certificaten voor de tank- en installatiecertificaten aanwezig zijn die zijn afgegeven door een REIT*-gecertificeerd bedrijf. Die certificaten zijn noodzakelijk voor het afgeven van een ingebruiknamecertificaat.

*REIT: Regeling Erkenning Installeurs Tankinstallaties. Voorheen was dit de Regeling Erkenning Installateurs Tanks en leiding voor drukloze opsloag van vloeibare aardolieproducten.

INSPECTIEMETHODIEK

De controle brandveiligheid wordt uitgevoerd volgens de SCIOS Certificatieregeling en de Deelregeling voor Stookinstallaties. Bureau Veritas verzamelt tijdens een bezoek, en tijdens de onderzoeksdag(en), relevante gegevens. Dat doen we via een visuele inspectie en meting- en beproevingscontroles. Die gegevens verwerken wij in een rapport. Bij goedkeuring krijgt u het rapport en het SCIOS-certificaat.