Image
Inspectie en certificering sprinkler installaties

Inspectie en certificering
sprinkler
installaties

INTRODUCTIE SPRINKLERINSTALLATIE

Al vele tientallen jaren beschermt men gebouwen, goederen en mensen met sprinklerinstallaties tegen de gevolgen van brand. De redenen om een sprinklerinstallatie te installeren zijn divers. Soms wil een gebruiker of eigenaar de brandrisico’s beperken. Soms eist een verzekeraar een dergelijke installatie als onderdeel van een verzekeringscontract. Of de overheid stelt het bijvoorbeeld als voorwaarde voor het verlenen van een bouw- of milieuvergunning, vaak als oplossing op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel uit Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) zoals per 01-01-2024 van kracht.

In alle gevallen geldt dat de sprinklerinstallatie moet zijn afgestemd op het af te dekken risico. Voor een adequate beveiliging is in veel gevallen een inspectiecertificaat vereist. Hiermee kan men waarborgen dat de sprinklerinstallatie niet alleen bij oplevering de beoogde bescherming biedt, maar ook tijdens de jaren die nog komen.

TOEPASSINGSGEBIED SPRINKLERINSTALLATIE

Een sprinklerinstallatie worden aan de hand van de wensen van de gebruiker aangelegd. Hierbij kunnen zij een andere invulling geven aan de uitvoering van brandcompartimenten, vluchtwegen, brandwerende (hoofddraag-)constructies, en de maatregelen tegen branddoorslag en brandoverslag. De toepassing van een sprinklerinstallatie vindt plaats in alle marktsegmenten, zoals industrie, grote magazijnen, kantoorgebouwen en winkelcentra. Daarbij speelt het milieubelang ook een rol.

NORMINHOUD

De gebruikelijke normen die men bij certificering toepast zijn o.a. CEA 4001 (Sprinkler Systems), NFPA (National Fire Protection Association), FM (FM Global), FOC, NEN-EN 12845 + NEN1073 (vaste brandblusinstallaties, automatische sprinklerinstallaties), VAS (Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties) en VdS.

CERTIFICATIE CCV INSPECTIESCHEMA’S

Hoe ziet een certificatietraject eruit? Inspecties kunnen plaatsvinden op afgeleide doelstellingen conform het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging, Hierbij worden de uitgangspunten, het detailontwerp en de uiteindelijke installatie beoordeeld, waarna bij goedkeuring een inspectiecertificaat kan worden verstrekt. Daarnaast kan inspectie van sprinklersystemen noodzakelijk zijn op PGS-locaties vanuit de milieuvergunning waarin de PGS-15 richtlijn wordt aangewezen. Hierbij maken we gebruik van het CCV-inspectieschema Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke stoffen volgens PGS (UPD-PGS) en het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen PGS (BB-PGS).

RvA ACCREDITATIE

Bureau Veritas is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden onder registratienummer I 002, Type A onafhankelijke inspectie-instelling (zie ook RVA.nl). Dit geldt voor inspecties op afgeleide doelstellingen, inspectie op conformiteit met het UPD-PGS en inspecties op normconformiteit. Daarnaast voeren wij steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Brand op 088 4505670.