impartiality en accreditatie

Onafhankelijkheid & accreditatie Bureau Veritas 

Inleiding: 
Een van de kernwaarden van Bureau Veritas en ook een sleutelelement van onze Code of Ethics is onpartijdigheid. Het is daarom essentieel voor Bureau Veritas om eventuele belangenverstrengelingen te beheren om de onpartijdigheid van de verrichte inspecties en audits van Bureau Veritas te waarborgen. Dit is om de objectiviteit en het merk van Bureau Veritas te beschermen, de klanttevredenheid te waarborgen en te voldoen aan de regels van diverse toezichthoudende instanties. Bureau Veritas heeft een strikt onpartijdigheidsbeleid vastgesteld en houdt dit nauwlettend in de gaten door zowel interne als externe onpartijdigheidscommissies die wereldwijd zijn opgericht.

Beleidsregels:
Bureau Veritas heeft een aantal beleidsregels vastgesteld die als algemene uitgangspunten fungeren in de uitoefening van dienstverlening: 

- voldoen aan de eisen die accreditatienormen en wet- en regelgeving stellen;
- waar accreditatie waarde toevoegt aan de dienstverlening zal accreditatie worden      nagestreefd;
- inhoudelijke beoordeling van uitgevoerde dienstverlening en de beslissing door afgifte van een certificaat wordt door een onafhankelijke, terzake kundige specialist op het betrokken vakgebied uitgevoerd;
- waar mogelijk wordt voor de klant een efficiënte combinatie van dienstverlening nagestreefd.

Opdrachtgevers en belanghebbenden (context):
Bureau Veritas houdt bij de uitvoering van haar dienstverlening ten behoeve van haar opdrachtgevers rekening met de belangen van zowel haar klanten als die van de bij klant betrokken partijen als onderdeel van de contextanalyse.

Zelfstandig Bestuurs Orgaan (Notified Body):
Ook is Bureau Veritas voor enkele Europese richtlijnen "Notified Body" als aangemelde instantie. Dit betekent dat Bureau Veritas door de overheid is aangewezen om wettelijke regels te toetsen gebaseerd op Europese richtlijnen, zoals de PED 2014/68/EU Richtlijn of de EU 305/2011 Richtlijn m.b.t. NEN 1090 CE marketing van staalconstructies.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Notified Body database van de Europese Commissie,  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/.

Accreditatie Nederland:
De website van de Nederlandse accreditatie instelling,de Raad voor Accreditatie (RvA), biedt u, onafhankelijk van de informatie op de website van Bureau Veritas in Nederland, inzicht in de lopende accreditaties van onze organisatie. Gedetailleerde informatie over het geaccrediteerde werkveld van activiteiten (scope) van Bureau Veritas in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad voor Accreditatie via www.rva.nl aan de hand van de volgende accreditatie kenmerken; I002, C558, C248, C165.

Accreditatie België:
De website van de Belgische accreditatie instelling BELAC biedt u, onafhankelijk van de informatie op de website van Bureau Veritas België, inzicht in de lopende accreditaties van onze organisatie. Gedetailleerde informatie over de geaccrediteerde scope van activiteiten van Bureau Vertias België kunt u vinden op de website van de BELAC via www.belac.be.

Voor informatie over de overige accreditaties van de wereldwijde Bureau Veritas organisatie verwijzen wij u graag naar de website van de betreffende accreditatieinstelling.