Image
Electrical engineering ⓐShutterstock

SCIOS-certificering

Wetgeving en polisvoorwaarden van (een groeiend aantal) verzekeraars verplichten beheerders en eigenaren van elektrotechnische- en stookinstallaties om een periodieke SCIOS-keuring inspectie uit te laten voeren. Een SCIOS-keuring wordt uitgevoerd door middel van inspecties. Een certificatie-instelling, die is geaccrediteerd voor de eisen van de SCIOS-certificatieregeling beoordeelt en certificeert installatiebedrijven die SCIOS inspecties uitvoeren. De eisen van de certificatie-regeling zijn gericht op kwaliteit, veiligheid en milieuprestaties van technische installaties.

Toepassingsgebied

De SCIOS-certificatieregeling of certificatienorm is bestemd voor alle bedrijven die zich toeleggen op (periodiek) onderhoud en inspecties van technische installaties.

Norminhoud

De SCIOS-certificatieregeling is gebaseerd op ISO 9001 certificering en omvat zowel de eisen uit deze norm als aanvullende deelregelingen voor de specifieke toepassingsgebieden. Het schema kent zogeheten ‘scopes’, die het werkgebied aangeeft waarin onderhouds- en inspectiebedrijven op het gebied van technische installaties actief kunnen zijn. De normeisen zijn gericht op het kwaliteitssysteem van het bedrijf en bovendien stelt het eisen aan de deskundigheid en vakbekwaamheid van het uitvoerend personeel.

Bureau Veritas kan uw SCIOS-certificering uitvoeren voor vrijwel alle scopes die zijn opgenomen in de deelregelingen van SCIOS-certificatieregeling

Het SCIOS-certificatietraject

De SCIOS-certificatieregeling is  verplicht. Als het certificaat is behaald is deze drie jaar geldig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende inspecties, te weten eerste/bijzondere inspecties, periodieke SCIOS-inspecties en periodiek onderhoud. Een bedrijf kan zich laten certificeren voor één of meerdere combinaties van werkzaamheden en werkgebieden (scopes).

De driejarige cyclus start met het certificatie-onderzoek. Vervolgens voert Bureau Veritas Certification gedurende de looptijd van het certificaat elk jaar een tussentijds onderzoek uit, zodat aantoonbaar en blijvend wordt voldaan aan de normeisen. De deskundigheid van uitvoerend personeel wordt in de praktijk, afhankelijk van de soort werkzaamheden, per 18 of 36 maanden eveneens getoetst.

Na afloop van de certificatiecyclus kan een nieuwe driejarige cyclus worden gestart die begint met een hercertificeringsaudit. De SCIOS-certificatieregeling wordt voor de betreffende scopes uitgevoerd onder accreditatie en toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Neemt u gerust contact met ons op voor informatie of een vrijblijvende offerte voor de SCIOS-certificering. Wij voorzien u graag van persoonlijk advies, telefoonnummer +31(0) 88 450 56 00.

Meer informatie over SCIOS gecertificeerde bedrijven en de SCIOS-scopes vindt u op www.scios.nl.

Via Bureau Veritas kunt u een certificeringstraject aanvragen voor de volgende scopes:

 • SCIOS Scopes

  Scope 1:Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters;
  Scope 2:Warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders;
  Scope 3:Stoomketels en heetwaterketels;
  Scope 4:Verbrandingsmotoren en -gasturbines;
  Scope 5:Bijzondere industriële installaties (bijvoorbeeld (smelt)ovens, fornuizen in de procesindustrie, drooginstallaties, naverbranders);
  Scope 5a:Installaties gestookt op vaste brandstoffen;
  Scope 6:Emissiemetingen (NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen);
  Scope 7a:Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar;
  Scope 7b:Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk > 0,5 bar;
  Scope 7c:Brandstofleidingen voor olie;
  Scope 8:Elektrische installaties;
  Scope 9:Elektrische Arbeidsmiddelen;
  Scope 10:Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s;
  Scope 12:Zonnestroominstallaties;
  Scope 14:Verwarmingssystemen in gebouwen.