Image
Energie & Nutsbedrijven

Energie & nutsbedrijven

Energie- en nutsbedrijven worden geconfronteerd met ongekende verstoringen als gevolg van decarbonisatie en digitalisering. We helpen u innoveren en tegelijkertijd uw gebouwen en installaties veiligstellen en optimaliseren.

AANPASSEN AAN EEN VERANDERENDE BEDRIJFSOMGEVING

UW UITDAGINGEN

De energie- en nutsbedrijven vinden zichzelf tegenwoordig constant opnieuw uit: digitalisering en verbinding zijn de nieuwe normen. Het doel om fossiele energie in 2100 uit te faseren, dwingt de industrie om de basis te leggen voor een koolstofarme toekomst. Als eigenaar, operator of dienstverlener van een installatie moet u uw bedrijfsmodel aanpassen aan deze veranderende zakelijke omgeving. Om dat te doen, moet u uw bedrijf wendbaar maken, uw concurrentievermogen vergroten, zorgen voor de veiligheid van uw eigendommen en voldoen aan de strenge milieunormen.

HOE WIJ U ONDERSTEUNEN

Wij ondersteunen u op alle gebieden rondom de opwekking, overdracht en distributie van energie, maar helpen ook water-, gas-, afval- en telecommunicatiebedrijven.

  • Ontwerp & vergunningen Met onze dienstverlening – waaronder ontwerpbeoordeling en milieueffectbeoordelingen – garanderen wij de haalbaarheid van uw project en prestaties op lange termijn.
  • Procurement Met onze ondersteuning beperkt u supply chain-risico’s. Denk aan diensten als productcertificering, technische beoordeling van leveranciers, shop inspecties en bespoediging van procedures.
  • Constructie Onze dienstverlening bevat onder andere kwaliteitsborging/kwaliteitscontrole (QA/QC) en Health, Safety & Environment (HSE) op locatie en inbedrijfstelling. Hiermee helpen we u gezondheid, veiligheid en bouwkwaliteit te beheren.
  • Operational asset support Onze diensten, zoals niet-destructief testen, uitvalondersteuning en milieumonitoring, helpen uw operationele prestaties te verbeteren.
  • Asset management Onze dienstverlening omvat onder andere conditiemetingen, reliability engineering en levensduurverlenging. Deze helpen bij het beheren van de integriteit van uw bedrijfsmiddelen.
  • Ontmanteling Onze diensten, zoals technische due diligence en classificatie van afval, helpen u om te voldoen aan de regelgeving rondom de ontmanteling van uw installaties.

Onze diensten: