(atex-)inspectie elektrische installatie

(ATEX-)inspectie elektrische installatie

INTRODUCTIE

Om veiligheidsredenen is het in gebieden met explosiegevaar essentieel dat het juiste materieel is gekozen en minstens zo belangrijk dat dit specifieke materieel ook juist is gemonteerd en aangesloten. Daarnaast is het van belang dat de bijzondere eigenschappen van het explosieveilig uitgevoerde materieel de gehele levensduur van deze installaties in stand blijft. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.

INSPECTIEMETHODIEK
 

Het doel van de initiële inspectie voor eerste ingebruikname van de elektrische installatie en het gekozen materieel in explosiegevaarlijke gebieden, is te controleren of deze voldoet aan de technische eisen en veiligheidsbepalingen, evenals het voorkomen van gas- en stofexplosies.

Tijdens een initiële inspectie wordt het nieuw geïnstalleerde explosieveilig uitgevoerde materieel in gezoneerd gebied voor eerste ingebruikname geïnspecteerd volgens de bepalingen van het AREI.

 • Tijdens de eerste gedetailleerde inspectie van de elektrische installatie zal worden gecontroleerd:
 • of de gekozen beschermingswijze overeenkomt met de gevarenzone;
 • of de installatiewijze van het toegepaste materieel en leidingen juist is;
 • of de intrinsieke veilige stroomketens juist zijn geïnstalleerd;
 • of de documentatie en certificaten aanwezig en compleet zijn;
 • of niet toegelaten wijzigingen zijn aangebracht;
 • op identificatie van de stroomketen van het materieel en de leesbaarheid van opschriften;
 • op beveiliging tegen overbelasting;
 • op de afdichting van kabelgoten, schachten, pijpen, installatiebuizen, enz.;
 • op aardverbindingen en aanvullende vereffening;
 • op de scheiding tussen intrinsieke veilige stroomketens en niet intrinsieke veilige stroomketens;
 • of het zoneringsplan conform is.

ACCREDITATIE


De afdeling Electrical van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC 17020 type A inspectie-instelling door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I002. Deze accreditatie betekent dat de door ons uitgevoerde werkzaamheden volledig onafhankelijk worden uitgevoerd. Bovendien worden onze werkzaamheden periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.

INFORMATIE


Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.