(atex-)inspectie elektrische installatie

Inspectie elektrische installatie (ATEX)

INTRODUCTIE inspectie elektrische installatie

Om veiligheidsredenen is het in gebieden met explosiegevaar essentieel dat het juiste materieel is gekozen en minstens zo belangrijk dat dit specifieke materieel ook juist is gemonteerd en aangesloten. Daarnaast is het van belang dat de bijzondere eigenschappen van het explosieveilig uitgevoerde materieel de gehele levensduur van deze installaties in stand blijft. Het gaat hierbij om de beheersing van de omstandigheden in een explosieve atmosfeer, in situaties waarbij het niet mogelijk is om door vervanging van stoffen het explosiegevaar weg te nemen.

INSPECTIE elektrische installatie

Het doel van de initiële keuring elektrische apparatuur voor eerste ingebruikname van de elektrische installatie en het gekozen materieel in explosiegevaarlijke gebieden, is te controleren of deze voldoet aan de technische eisen en veiligheidsbepalingen, evenals het voorkomen van gas- en stofexplosies.

Tijdens een initiële keuring elektrische installatie wordt het nieuw geïnstalleerde explosieveilig uitgevoerde materieel in gezoneerd gebied voor eerste ingebruikname geïnspecteerd volgens de bepalingen van het AREI. Hierdoor is de opdrachtgever verzekerd van een deskundige aanpak en een onafhankelijke, integere uitvoering. Daarnaast is deze methodiek vastgelegd in een kwaliteitssysteem en bijbehorende technische naslagwerken. Onafhankelijke inhoudsdeskundigen van de RvA beoordelen jaarlijks de geaccrediteerde werkzaamheden. Een periodieke keuring elektrische installatie volgens een NEN EN IEC 60204 keuring helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden. 

WERKZAAMHEDEN keuring elektrische apparatuur

Tijdens de eerste gedetailleerde inspectie van de elektrische installatie zal worden gecontroleerd:

 • of de gekozen beschermingswijze overeenkomt met de gevarenzone;
 • of de installatiewijze van het toegepaste materieel en leidingen juist is;
 • of de intrinsieke veilige stroomketens juist zijn geïnstalleerd;
 • of de documentatie en certificaten aanwezig en compleet zijn;
 • of niet toegelaten wijzigingen zijn aangebracht;
 • op identificatie van de stroomketen van het materieel en de leesbaarheid van opschriften;
 • op beveiliging tegen overbelasting;
 • op de afdichting van kabelgoten, schachten, pijpen, installatiebuizen, enz.;
 • op aardverbindingen en aanvullende vereffening;
 • op de scheiding tussen intrinsieke veilige stroomketens en niet intrinsieke veilige stroomketens;
 • of het zoneringsplan conform is.

De resultaten van de inspectie leggen wij vast in een inspectierapport elektrische installatie. 

INFORMATIE keuring elektrische installatie

Voor aanvullende informatie over de kosten van een inspectie elektrische installatie, onze verplichte keuring elektrische installatie en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88-4505720.