Image
Werken bij ‘BV’

Werken bij ‘BV’

DRAAG JE STEENTJE BIJ AAN EEN VEILIGE, BETROUWBARE WERELD

De wereld elke dag een stukje veiliger maken. Dat is een mooi idee, toch? Dat kan als je gaat werken voor Bureau Vertitas, oftewel ‘BV’.

Als je gaat werken voor BV, ga je – net als jaarlijks 10.000 anderen wereldwijd – aan de slag in een dynamisch en innovatief bedrijf, dat actief is in een groeiende sector.

INNOVEER JIJ MET ONS MEE?

Bureau Veritas heeft wereldwijd een goede reputatie bij duizenden klanten. Dat hebben we vooral te danken aan onze technische expertise en innovatief vermogen. Onze markt staat nooit stil. Wij ook niet. Beweeg jij met ons mee?

Bij BV werk je vanaf dag één aan je carrière. Je leert vooral door te doen, maar ook door het volgen van professionele trainingen en geavanceerde progr
amma’s.

DIEPGEWORTELDE, BETEKENISVOLLE WAARDEN

In een branche waarin vertrouwen van levensbelang is, prijzen wij onze ethische cultuur. Onze Code of Ethics, waarin eerlijkheid, openheid en transparantie vooropstaan, dragen wij dan ook met trots uit.

We helpen onze klanten bij het managen van vraagstukken op het vlak van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en sociale verantwoordelijkheid. Wij verbinden expertise, prestatie en innovatie. Veiligheid op de werkplek en een gezonde werkcultuur staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom geven we veel ruimte aan initiatieven die ons helpen om gezonde en veilige werkplekken te bieden. Goed teamwork speelt daarin een grote rol. Bovendien geloven wij dat je alleen door goed samen te werken écht verder komt.

GA MEE OP ONZE INCLUSIEVE REIS

Diversiteit & inclusie zijn belangrijke drijfveren voor onze groei en prestaties. Inclusie is ook een belangrijke pijler van onze HR-strategie. Jouw unieke achtergrond is een verrijking voor onze cultuur, waarin we verschillen erkennen en van elkaar leren. Onze HR-teams promoten inclusie bij de werving & selectie van onze talenten en zetten zich actief in tegen discriminatie.

WAT BETEKENT INCLUSIE BIJ BUREAU VERITAS?

Inclusie is bij ons geen loos begrip, maar een belofte. Wij baseren ons op feiten, niet op vooroordelen. Dat verwachten we ook van jou. We werven de beste mensen en talenten, onafhankelijk van geslacht, nationaliteit, culturele achtergrond, seksuele geaardheid, beperking etc.

Een van onze doelstellingen is een evenwichtige man-vrouwverhouding. Zo willen we dat in 2020 25 procent van ons senior management uit vrouwen bestaat. Op directieniveau moet  het voorbeeld gegeven worden. Tegenwoordig is het percentage vrouwen in het Global Executive Committee 20 procent. Ter vergelijking: slechts enkele jaren geleden was dit nog 0 procent! Kortom: als we een verandering willen bewerkstelligen pakken we meteen door.

Alle betrokkenen binnen onze organisatie zetten zich in voor diversiteit & inclusie in een Gender Plus One-plan en ondernemen de nodige acties om de inclusieve omgeving binnen Bureau Veritas te garanderen.

In onze inclusieve cultuur selecteren we talent op basis van toegevoegde waarde, wat zorgt voor een hoge diversiteit binnen onze organisatie. Inclusie begint bij het luisteren naar andere visies en meningen. Dat betekent óók openstaan voor gesprekken met talenten in de markt.

Bij ons betekent inclusie óók dat de ideeën, ervaringen, zienswijzen en werkwijzen van alle medewerkers worden ingezet om ons ons succes te maximaliseren. Inclusie gaat dus ook om vertrouwen binnen teams. Dit vertrouwen zal zorgen voor een succesvolle bedrijfsvoering op de lange termijn.