Image
MANAGEMENT VAN ARBEIDSONGEVALLEN

Management van arbeidsongevallen

INTRODUCTIE

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Gemiddeld zestig keer per jaar valt er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren (Inspectie SZW, 2018). Werkgevers hebben vanuit de Arbeidsomstandighedenwet de plicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Zij zouden het als prioriteit moeten zien om ongevallen te voorkomen en te leren hoe ze ontstaan. Bureau Veritas ondersteunt werkgevers hierbij.

WETGEVING

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 9) zijn werkgevers onder meer verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct aan de Inspectie SZW te melden. Ook moeten ze een lijst bijhouden van arbeidsongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Daarbij moeten de aard van het ongeval en de datum waarop deze plaatsvond vermeld worden.

WAAROM MELDEN EN VERBETEREN?

Het melden van een ongeval is van belang, om ervoor te zorgen dat deze onderzocht wordt. Dan kunnen er acties ondernomen worden om herhaling te voorkomen. Dit geldt ook voor bijna-ongevallen. Ook al is er (nog) niets misgegaan, een bijna-ongeluk kan een belangrijke les zijn. Door acties te ondernemen aan aan de basis (bijna-ongevallen) is het logisch dat er minder echte ongevallen plaatsvinden.

ONDERZOEK

Werkgevers hebben baat bij een beleid ten aanzien van de omgang met arbeidsongevallen. Die worden vaak afgedaan als gevolg van onoplettendheid en er wordt vaak gezegd: ‘Het kan gebeuren’. Toch zit er meestal meer achter. Niet alleen persoonlijke factoren kunnen meespelen, maar ook organisatorische en technische aspecten.

Om erachter te komen wat de directe oorzaak van het ongeval is, kan ongevalsonderzoek gedaan worden. Dit is niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen, maar om te leren van de situatie en  om de kans dat deze situatie zich nog eens zal voordoen zo klein mogelijk te maken.  Tijdens een ongevalsonderzoek maakt de onderzoeker een systematische reconstructie van de gebeurtenis en de aanloop ernaartoe. Vervolgens wordt de waaromvraag gesteld om achterliggende oorzaken te achterhalen. Vaak zijn dit structurele oorzaken die samen bijdroegen aan het ontstaan van het ongeval.

MEERWAARDE VAN BUREAU VERITAS

Bureau Veritas helpt u bij het opzetten van een visie en beleid over hoe om te gaan met (bijna)ongevallen en hoe ervan te leren. Wij begeleiden u bij de opzet en implementatie van een registratiesysteem van ongevallen. Bureau Veritas doet onderzoek in alle sectoren en treedt daarbij op als de neutrale en deskundige partij.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over onze dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op +31 88 450 55 00.