NGT en NOGAT gaspijpleidingen

News

NGT en NOGAT gaspijpleidingen geschikt voor transport van (groene) waterstof

okt. 7 2022

Bureau Veritas voerde onlangs een succesvolle beoordeling uit van een deel van het gaspijpleidingnetwerk van NGT (Noordgastransport) en NOGAT (Northern Offshore Gas Transport) in de Noordzee. Deze verificatie stond in het teken van de geschiktheid van de (gas)pijpleidingen om (groene) waterstof te kunnen transporteren.

Certificaten

In functie van een eerder onderzoek dat in 2018 werd uitgevoerd door DNV kreeg Bureau Veritas dit jaar de opdracht dat onderzoek aanvullend onafhankelijk te beoordelen. Deze verificatie had betrekking op welgeteld 317 kilometer pijpleidingen van NGT en 266 kilometer pijpleidingen van NOGAT en mondde uit in officiële certificering. Deze werd onderstreept met de uitreiking van een set certificaten die ter gelegenheid van het event ‘Wind meets Gas 2022’ werden uitgereikt op 6 oktober in Groningen.

“Vanuit Bureau Veritas zijn we erg opgetogen over de bijdrage die wij in dit project hebben mogen leveren. Wij hebben als onafhankelijke partij een eerder uitgevoerd onderzoek mogen beoordelen. Dit onderzoek had betrekking op de geschiktheid van de pijpleidingen voor transport van groene waterstof. Dit past helemaal in onze rol als TIC (testen, certificeren, inspecteren) service provider en bij onze expertise op het gebied van de toepassing van waterstof’’, aldus Robert de Lange, Operations Director Industry & IVS Benelux van Bureau Veritas. “De beoordeling en daarop volgende certificering die wij hebben uitgevoerd rechtvaardigen het vertrouwen dat NGT en NOGAT alsmede de overheid en andere stakeholders mogen stellen in de claim dat de bewuste pijpleidingen voldoen aan het predikaat ‘fit for purpose”, zo besluit Robert de Lange.

NGT en NOGAT

NGT B.V. bezit en exploiteert een pijpleidinginfrastructuur op de Noordzee van circa 500 kilometer. Al bijna 50 jaar brengt NGT zo’n 30% van het op de Nederlandse Noordzee geproduceerde aardgas aan land. Na de gasbehandeling in haar fabriek in Uithuizen levert NGT het gas aan het landelijk gastransportnet.

NOGAT transporteert sinds 1992 aardgas vanuit verschillende locaties in het Nederlandse deel van de Noordzee, via een eigen onderzees pijpleidingsysteem, naar het onshore gasbehandelingsstation in Den Helder. Aldaar wordt het aardgas verder getransporteerd naar het gasbehandelingsstation waar het gas op specificatie wordt gebracht.

Energietransitie en waterstof

Binnen de context van de energietransitie wordt er door veel partijen, waaronder NGT en NOGAT, en op vele manieren gekeken naar de mogelijkheden die de productie, opslag, transport en distributie van waterstof kan bieden als alternatieve en hernieuwbare energiebron. Het onderzoek naar en beoordeling van bestaande infrastructuur, zoals in dit geval het pijpleidingnetwerk van NGT en NOGAT, loopt vooruit op toekomstige ontwikkelingen. Daarin staat o.a. grootschalige productie van groene waterstof op de Noordzee centraal. De verkenning en verificatie van de (technische) mogelijkheden maakt onderdeel uit van deze omslag, waarbij wordt geanticipeerd op slim gebruik van bestaande infrastructuur. Daarmee lopen NGT en NOGAT voorop als trotse offshore pijpleidingeigenaren en ontvangers van een eerste Certificaat van Geschiktheid.