Image
VALIDATIE VAN KLIMAATKAMERS

Validatie van klimaatkamers

INLEIDING

Om aan te tonen dat uw klimaatkamer goed werkt, moet u deze periodiek laten valideren. Bureau Veritas kan deze validatie op zorgvuldige wijze voor u uitvoeren.

De afdeling Validatie & Monitoring van Bureau Veritas is in 1985 ontstaan vanuit Krachtwerktuigen (Kwant) en later KW2. Door onze ruime ervaring op het gebied van procesvalidaties bent u verzekerd van een vakkundig uitgevoerde procedure. En met ons team van tien gedegen opgeleide validatietechnici kunnen wij flexibel plannen.

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED

Wij valideren klimaatkamers in de medische sector, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenindustrie wanneer dit vereist of gewenst is.

NORMINHOUD

Voor de validatie van klimaatkamers bestaan geen geharmoniseerde normen. Onze validatie vindt plaats op basis van eisen van de opdrachtgever of op basis van marktspecifieke voorschriften.

VALIDATIETRAJECT

Hoe ziet het validatietraject eruit? Eerst stellen wij samen met u als opdrachtgever/gebruiker een onderzoeksplan op. Belangrijke aandachtspunten in dit plan:

  • de norm die van toepassing is
  • het soort apparaat (merk, type, leeftijd, status, afmeting etc.)
  • de beladingen
  • de processen.

In overleg met u bepalen we in dit stadium ook wanneer de validatie plaatsvindt.

Onze validatietechnicus voert metingen uit tijdens het proces en beoordeelt de meetresultaten aan de hand van de afgesproken eisen of voorschriften. Na afloop bespreekt de technicus de uitkomsten met u en krijgt u een voorlopig oordeel. Binnen twintig werkdagen ontvangt u een definitief rapport met alle bevindingen en conclusies.

ACCREDITATIE

De afdeling Validatie & Monitoring van Bureau Veritas is geaccrediteerd als ISO/IEC17020 type A inspectie-instelling. Dit betekent dat de door ons uitgevoerde validatie volledig onafhankelijk is. Bovendien worden onze validaties periodiek beoordeeld door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door diverse certificeringsinstellingen. Op de RvA-website vindt u de scope van de werkgebieden waarvoor wij geaccrediteerd zijn.

INFORMATIE

Meer weten over de validatie van klimaatkamers door Bureau Veritas? Bel dan met onze afdeling Validatie & Monitoring (+31 (0)88 450 5710)