Image
TECHNICAL DUE DILIGENCE (TDD, VDD, EDD)

Technical due diligence (tdd, vdd, edd)

INTRODUCTIE

Technical Due Diligence (TDD) is het proces van onderzoek, analyse en ontdekking waarin een aspirant-koper, -gebruiker of -financier van een gebouw informatie verzamelt over de fysieke eigenschappen van het gebouw. Eenzelfde proces voor een verkoper van een gebouw is een Vendor Due Diligence (VDD). Een TDD is gebaseerd op visuele en audio-visuele observaties en de beoordeling van documenten. Een Environmental Due Diligence (EDD) kan deel uitmaken van een TDD of VDD.  

De meeste gebouwen hebben gebreken of tekortkomingen die de prestaties ervan op korte, middellange of lange termijn kunnen beïnvloeden. Een due diligence onderzoek geeft inzicht in de behoefte aan reparaties van gebreken die voortkomen uit onvoldoende gepland preventief onderhoud, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onvoldoende capaciteit of het niet voldoen aan de regelgeving.

TECHNICAL DUE DILIGENCE

Bij een TDD-onderzoek beoordeelt Bureau Veritas de onderdelen van de structuur van het gebouw, zoals vloeren, binnenmuren, buitenmuren, daken, ramen en deuren, en het installatiewerk, zoals elektriciteit, verwarming, ventilatie, airconditioning, koeling, brandpreventie en inbraakpreventie. Het onderzoek bestaat uitsluitend uit een visuele inspectie en het resultaat is een rapport met de ontdekte afwijkingen en problemen, voorzien van afbeeldingen om de bevindingen te ondersteunen.  

Verder voeren we een uitgebreide beoordeling uit van documenten, zoals logboeken, certificaten, vergunningen, onderhoudsdocumenten, het legionella beheersplan, inspectierappporten en eisen van de lokale overheid. We interviewen de gebouwbeheerder of de facility manager of hun gedelegeerden. En als er bekende problemen of gebreken aan het gebouw zijn brengen we die in kaart.

Indien vereist, beoordelen we alle relevante aspecten die het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) heeft aangewezen als best practice voor due diligence inspecties voor commerciële, industriële en woongebouwen in continentaal Europa.

VOORDELEN

Met een TDD verkrijgt u kennis over de technische staat en ontwerp van een gebouw door een grondige beoordeling van alle aanwezige bouwdocumenten en een identificatie van gebreken, slechte prestaties en mogelijkheden voor verbetering. We besteden ook aandacht de volgende aspecten:

  • geschiktheid van het gebouw voor het bedoelde gebruik
  • eventuele negatieve effecten van de locatie of de omgeving op het gebouw
  • eventuele juridische gevolgen van gebreken, zoals het niet voldoen aan wettelijke normen
  • effecten van toevoegingen aan het gebouw door gebruikers op het huidig of toekomstig gebruik van het gebouw
  • overeenkomst tussen de karakteristieken en uitgangspunten van het gebouw en het gebruik
  • behoefte aan en berekening van toekomstige kosten en andere aansprakelijkheden

De resultaten van een TDD, VDD of EDD bieden u een solide onderbouwing voor prijsonderhandelingen of verdeling van risico’s.

BUREAU VERITAS ASSET MANAGEMENT

Bureau Veritas Asset Management heft veel ervaring in het uitvoeren van due diligence onderzoek in Nederland maar ook internationaal. We hebben wereldwijd vertegenwoordigers in meer dan 144 landen die klaar staan om u te helpen. We kunnen een brede dienstverlening inzetten voor onze due diligence onderzoeken, zodat ze specifiek tegemoetkomen aan uw eisen, variërend van quick scans tot een onderzoek op volledige details.

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op: +31 88 450 55 00.