Image
commissioning mini

Asset management - commissioning

INTRODUCTIE 

Met commissioning bedoelen we het bewaken van het ontwerp- en uitvoeringsproces van een gebouw en zijn installaties, zodat we ervoor zorgen dat het eindresultaat beantwoordt aan het Programma van Eisen zoals dat bij de opdracht is geformuleerd. De commissioning wordt uitgevoerd door een van de onafhankelijke commissioning managers van Bureau Veritas Asset Management. 

Commissioning bemoeit zich niet met het ontwerp als zodanig, maar ziet vooral toe op de zorgvuldigheid van het proces, op een goede samenwerking en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen. Want miscommunicatie tussen partijen is de voornaamste oorzaak waarom in de praktijk 70% van de installaties niet functioneert volgens de uitgangspunten. Dat kan leiden tot klimaatklachten, storingen, kortere levensduur van installaties en hoge energierekeningen. 

Kortom, commissioning zorgt er op die manier uiteindelijk voor dat een gebouw functioneert zoals bedoeld: met een gezond werk- en leefklimaat, goede energieprestaties, minder storingen en daardoor minder faalkosten.  

OVER COMMISSIONING  

Doorgaans zorgt een scherpe selectie op ervaring, vakmanschap en prijs voor de samenstelling van de partijen die bij een bouwproject betrokken worden. Toch geven de individuele prestaties van de partijen niet de garantie een projectoplevering die vlekkeloos verloopt. Ook al verricht iedere partij zijn taken zo goed mogelijk, in de praktijk blijkt men langs elkaar heen te werken.  

Hoe komt het dat dit in de praktijk anders kan lopen dan verwacht? Bureau Veritas Asset Management onderscheidt hierin vier mogelijke oorzaken: 

  • een onduidelijk Programma van Eisen 
  • afwijkingen van het Programma van Eisen die niet met de opdrachtgever zijn gecommuniceerd 
  • fouten in installatieberekeningen of -tekeningen die door gebrekkige controle zijn blijven staan 
  • wijzigingen in het bouwkundig ontwerp die niet zijn doorgegeven aan de installatie-ontwerper. 

Om het overzicht op het totale proces te behouden adviseren wij om een commissioning manager aan te stellen die dit overzicht kan bewaken. Daarbij geldt de voorwaarde dat deze persoon onpartijdig is en geen deel uitmaakt van het ontwerp- of bouwteam. De commissioning manager treedt op namens de opdrachtgever, aan wie hij zonder tussenkomst zijn bevindingen rapporteert. 

COMMISSIONING VOOR BREEAM-NL MAN 1 

Bureau Veritas Asset Management zorgt ervoor dat een geheel onafhankelijke en gediplomeerde commissioning manager erop toeziet dat de prestaties van uw installaties op de juiste manier worden geborgd. Daarmee kunnen we een optimale werking onder gebruikscondities garanderen, waardoor het gebouw energiezuiniger is en op die manier een stuk duurzamer. Doorloopt u een BREEAM-traject? Dan kunt u tot 3 punten bijtellen voor het MAN1 niveau (prestatieborgen). 

BUREAU VERITAS ASSET MANAGEMENT 

Bureau Veritas Asset Management richt zich op ondersteuning rondom gebouwbeheer. Daar hoort ook commissioning bij. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties voldoen aan de wettelijke én de door u gewenste condities.  

INFORMATIE 

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op: +31 88 450 55 00.