Image
AUDIT CONFORM DE ENERGIE - EFFICIENCY DIRECTIVE, EED mini

Energie - audit conform de energie - efficiency directive, eed

 

INTRODUCTIE 

Wanneer u energie weet te besparen draagt u niet alleen bij aan een duurzamere bedrijfsvoering, ook reduceert u hiermee de kosten aan energie flink. Maar waarop kunt u zoal besparen? Wanneer bent u wettelijk verplicht energieprestatie verbeterende maatregelen te nemen? Een energie-audit geeft u hier inzicht in, zodat u weet waar uw energiekosten vandaan komen en wat u moet doen om de energieprestatie te verbeteren. 

Een energie-audit bestaat uit een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen inclusief transport en processen, en een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden. Daarnaast biedt de audit een gekwantificeerd overzicht met hoeveel uw onderneming in de komende vier jaar op energie zou kunnen besparen, aangevuld met een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve maatregelen om dit te bereiken.  

WAAROM EEN ENERGIEAUDIT?  

Heeft uw onderneming meer dan 250 voltijds arbeidsplaatsen (fte’s)? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan bent u volgens de Europese Energie-Efficiency Directive (EED) verplicht om elke vier jaar een energie-audit uit te (laten) voeren en de resultaten in te dienen bij het bevoegd gezag.  

WAT HOUDT DE ENERGIE-AUDIT IN? 

De kennisexperts van Bureau Veritas Asset Management voeren deze energie-audit uit volgens de eisen van de EED, en zorgen ervoor dat uw organisatie daarbij zo min mogelijk hinder ondervindt.  

Een energie-audit bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen: 

  • documentenreview 
  • interview met belanghebbende van de opdrachtgever 
  • gebouw- en installatieopname 
  • studie, berekeningen en rapportage. 

Meer weten? Neem contact met ons op en we vertellen u graag alles over de mogelijkheden. 

BUREAU VERITAS ASSET MANAGEMENT 

Bureau Veritas Asset Management richt zich op ondersteuning van uw gebouwbeheer. Daar hoort ook het uitvoeren van energie-audits bij. Bureau Veritas is een internationaal opererende organisatie en heeft in nagenoeg ieder land de expertise om de energie-audit uit te voeren. Daarbij houden we rekening met mogelijke aanvullende lokale eisen. Wanneer u dat wilt kunt u voor één centraal aanspreekpunt in Nederland kiezen. Eventueel helpen we u met het opstellen van een verbeterplan en het uitvoeren van maatregelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties voldoen aan de wettelijke eisen rondom energieprestatie én de door u gewenste condities. 

INFORMATIE 

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op: +31 88 450 55 00.