Image
ASSET MANAGEMENT - STRUCTURAL AUDIT

Asset management - structural audit

INTRODUCTIE

Een Structural Audit is een unieke inspectiemethode om de bouwkundige staat en stabiliteit van een vastgoedobject in kaart te brengen. Niet alleen op basis van gebreken die visueel zijn te identificeren, maar ook door diepgaander onderzoek uit te voeren.

Waarom een Structural Audit?

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de objectrisico’s van bestaand vastgoed gaat Bureau Veritas Asset Management bij een Structural Audit niet alleen op zichtbare gebreken af, maar kijken we ook – via ‘destructief’ onderzoek - naar verborgen gebreken.

Is de ophangconstructie van de gevelplaten nog wel te vertrouwen? Hoe betrouwbaar is het dak onder de dakbedekking? Door zo de stabiliteit van de gehele bouwkundige constructie in kaart te brengen, ondersteunen we u in het nemen van eventuele maatregelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. U kunt risicogericht sturen op uw vastgoed, en uw vastgoedstrategieën en onderhoudsplanning onderbouwen. Welke aanpassingen moeten direct gebeuren en welke kunnen nog wel even wachten? Op deze manier helpt u het risico te verkleinen op ongevallen die veroorzaakt kunnen worden door de constructie van het gebouw.

Omdat u de risico’s van uw vastgoed goed in beeld hebt kunt u een uitgekiend onderhoudsplan opstellen. Waardoor u ook het rendement op uw vastgoed kunt verhogen.

De voordelen van een Structural Audit:

  • u krijgt de structurele risico’s van uw vastgoed, per gebouw, beter in beeld
  • u hebt de risico’s van vastgoedobjecten op volgorde van urgentie geïnventariseerd
  • u hebt overzicht over de risico’s van elk gebouw voor eigendom, personen en milieu
  • u kunt de gebouwen van uw portefeuille onderling vergelijken
  • u krijgt een voorstel voor oplossingen voor herstel en/ of monitoring
  • uw kennis van de bouwtechnische staat van uw gebouwen is verdiept
  • u kunt beter kiezen waar in uw gebouwen u wilt investeren
  • u kunt beheer- en onderhoudsinvesteringen beter afwegen en uw rendement verhogen.

U kunt de Structural Audit laten uitbreiden met een Asset Maintenance Plan. Hiermee kunt u de urgentie van eventueel aangetroffen gebreken vaststellen, budgetteren en het herstel in een meerjarenplan opnemen.

Structural Audits voor uw organisatie

Bureau Veritas Asset Management controleert en adviseert bij vastgoedvraagstukken en gebouwbeheer. Daarbij maken we uw verwachtingen vooraf goed inzichtelijk en komen snel tot de kern om het juiste eindresultaat te realiseren.

Bureau Veritas Asset Management

Bureau Veritas Asset Management kan zich buigen op jarenlange ervaring op het gebied van vastgoed en gebouwen. Naast het uitvoeren van deze Structural Audits kunnen wij u ondersteunen met de uitvoering van gewenste maatregelen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw gebouwen en installaties veilig zijn voor gebruikers en hun omgeving en voldoen aan de wettelijke én de door u gewenste condities.

INFORMATIE

Voor aanvullende informatie over dienstverlening en de toepassingsmogelijkheden kunt u ons bellen op: +31 88 450 55 00.