Bureau Veritas kennispartner van Offshore Industry 202

News

Bureau Veritas kennispartner van Offshore Industry 2021

okt. 27 2021

Op 18 november a.s. wordt in Amsterdam het Offshore Industry 2021 congres gehouden, waaraan Bureau Veritas actief deelneemt als kennispartner op grond van ruim 50 jaar ervaring rondom compliance assessment op de Noordzee.

Tegen de achtergrond van de noodzaak om de klimaatopwarming zoveel mogelijk te beperken is versnelling van de energietransitie een onvermijdelijke voorwaarde. Innovatieve oplossingen met een duurzaam karakter en samenwerking zijn daarbij een vereiste in de gehele waardeketen. Daarin speelt het benutten van de mogelijkheden van de offshore infrastructuur op de Noordzee een belangrijke rol.

De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd vereisen verdere technologische ontwikkeling en opschaling van de samenwerking tussen uiteenlopende stakeholders. Hoe zou de toekomstige winning van fossiele brandstoffen en gasproductie moeten worden gecoördineerd? Op welke wijze kan wind worden omgezet in bruikbare energie? Hoe moet CO2 afvang, hergebruik en ondergrondse opslag worden geregeld? En wat is de verwachte kostenontwikkeling rondom de productie, transport en opslag van waterstof en toepassing ervan in de industriële-, maritieme- en mobiliteitssector en als energiedrager?

Naast deze vragen komt o.a. ook de centrale vraag aan bod welke bestaande offshore installaties in aanmerking komen voor ontmanteling (decommissioning) en welke hergebruikt kunnen worden om kosten te besparen en de gestelde klimaatdoelen efficiënt te kunnen realiseren.

Binnen het gevarieerde programma van Offshore Industry 2021, waaraan diverse andere toonaangevende sprekers deelnemen, worden bovenstaande vraagstukken aan de orde gesteld via een presentatie en aanvullende paneldiscussie door Erik Mobach, Project Director NortH2, Shell, Pim Reuderink, Energy Innovation Director Nordics & Benelux, Bureau Veritas en Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind, Eneco.

Meld u nu aan voor deelname en kijk voor meer informatie op bijgaande link www.managementproducties.com/en/maritime-offshore/offshore-industry