Stoom en perslucht

Stoom en perslucht

Inspectie van stoomtoestellen en persluchthouders

Ondernemingen die stoomtoestellen en/of persluchthouders gebruiken worden wettelijk verplicht deze te laten keuren door een controleorganisme. Wij als Bureau Veritas kunnen voor u deze controles uitvoeren zowel bij (her)indienstname als periodiek.

TOEPASSINGSGEBIED

Bureau Veritas voert dergelijke inspecties uit bij ondernemingen die stoomtoestellen en/of persluchthouders gebruiken.

Onder stoomtoestelllen verstaan we volgende installaties:

 • Stoomreservoirs
 • Warmtewisselaars
 • Stoomgeneratoren
 • Lagedrukstoomgeneratoren
 • Industriële installaties voor productie

Wanneer we het hebben over de inspectie van persluchthouders moeten we ook rekening houden met tal van andere soortgelijke installaties die potentieel evenveel gevaar kunnen betekenen:

 • Drukvaten bestemd voor het spuiten van bepaalde producten zoals verf of cement
 • Houder voor dempen/afremmen van een machine
 • Houder voor bedienen van een afsluiter
 • Aanloopreservoirs
 • Sprinklerinstallaties

NORMINHOUD

Via deze inspecties ondersteunt Bureau Veritas haar klanten bij het voldoen van stoomtoestellen en persluchthouders aan de opgelegde normen en wetgeving:

Keuring voor indienststelling en periodieke controles persluchthouders:

 • Besluit van Waalse regering
 • VLAREM (Vlaams gewest)
 • Brussels Hoofstedelijk gewest
 • Richtlijn 2009/105/EG betreffende drukvaten van eenvoudige vorm

Gezamelijk persluchthouders en stoomtoestellen:

 • Richtlijn 2014/68/EU voor het creëren van een vrije Europese markt

Keuring voor indienststelling en periodieke controles stoomtoestellen:

 • Koninklijk en Ministerieel Besluit oktober 1991 voor stoomtoestellen ter aanscherping van bestaande wetgeving om ongevallen te vermijden
 • Voorschriften uit milieuvergunning

INSPECTIETRAJECT

Tijdens een inspectie bij (her)indienstname verifieert onze inspecteur de constructiedocumenten en gaat hij na of de reglementair verplichte veiligheidsvoorzieningen aanwezig en goed werkend zijn. Voor stoomtoestellen komt daar nog bij dat de inspecteur een waterdrukproef uitvoert en eventuele herstellingen nakijkt.

Tijdens een periodieke controle voert een inspecteur een inwendig en uitwendig onderzoek van de apparatuur uit en test hij de goede werking van de veiligheidsvoorzieningen.

Bij een periodieke controle van stoomtoestellen komt ook nog eens een waterbehandeling bij.

Wanneer de toestellen voldoen ontvangt u van Bureau Veritas een rapport waarmee u kan aantonen dat uw apparatuur voldoet aan de geldende normen en wetgeving en in veilige omstandigheden werkt. Daarbovenop bieden onze controles u de mogelijkheid om de staat en evolutie van uw toestellen zeer nauwgezet op te volgen.

ACCREDITATIE

Accreditatiescope volgens accreditatiecertificaat 123-INSP