Master Class Intern Auditeren

Doelstellingen

In deze Masterclass wordt onder meer ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Wat is Risk Based Auditen, basis principe van de ISO 31000
  • Interne audit planning: frequentie interne audits afstemmen op risico’s, kansen, veranderingen en monitoringresultaten
  • Beoordelen van risico’s en kansen en handvaten om toe te passen tijdens interne audits
  • Randvoorwaarden voor een effectieve Remote Audit
  • Terugkoppeling van auditbevindingen zodat u juist coachend (en niet belerend) overkomt
  • Delen van auditervaringen en praktische handvaten om tot verbetering te komen

Voor wie is de training bestemd

De Master Class “Intern Auditeren” is bedoeld voor alle Interne Auditoren, die zich verder willen verdiepen in het proces Auditeren. Omdat wij werken in en kleinere groep deelnemers is het een uitgelezen kans om uw competenties op het gebied van auditeren te vergroten. Doel is de deelnemer inzichten en handvaten te geven zodat toekomstige Interne Audits een nog grotere meerwaarde krijgen voor uw organisatie.

Inhoud van de training

Deze Master Class zorgt voor meer verdieping en gaat niet in op de basisprincipes van Intern Auditeren (ISO 19011). Enige voorkennis en ervaring in de materie is derhalve gewenst. De Basistraining Interne Auditor is uiterst geschikt als voorkennis en kunt u eveneens bij ons volgen.

Trainingsdata

Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden