Interpretatie CO2 Prestatieladder

Doelstellingen

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:
• De eisen van de CO2 Prestatieladder te begrijpen en toe te passen
• Procesbenadering van het CO2-managementsysteem te begrijpen
• De CO2 prestatieladder te integreren met eventueel aanwezige managementsystemen.

Voor wie is de training bestemd

Voor deze training gelden geen specifieke toelatingseisen. 

Inhoud van de training

Het thema duurzaamheid wordt steeds belangrijker, waarbij Het Klimaatakkoord en Net Zero belangrijke onderwerpen zijn. De methodiek van de CO2 Prestatieladder kan bedrijven hierbij helpen.

Tijdens deze training leert u de eisen van de CO2 Prestatieladder te interpreteren. We starten met het doel, de achtergronden en de verbanden van de CO2 prestatieladder handboek 3.1 met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en maatschappelijke thema’s.

Vervolgens gaan we in op de eisen van de norm en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de mogelijkheden om de eisen te integreren met bestaande managementsystemen, bijvoorbeeld op basis van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement, ISO 14001 milieumanagement en activiteiten voor wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld de EED audit en RVO informatieplicht.

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten voor uw organisatie, te gebruiken in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen (CO2-)managementsysteem en de realisatie van uw bedrijfsdoelstellingen.

Trainingsdata

Start datum Eind datum Type training Regio Boek nu
08 februari 2024, 9:00 08 februari 2024, 17:00 Class Amersfoort Boek nu
16 april 2024, 9:00 16 april 2024, 17:00 Class Antwerpen Boek nu
04 september 2024, 9:00 04 september 2024, 17:00 Class Breda Boek nu
14 november 2024, 9:00 14 november 2024, 17:00 Class Antwerpen Boek nu