Instructie NEN 3140

Doelstellingen

Tijdens deze training leren de deelnemers wat de relatie is tussen de wetgeving en NEN3140. Ze leren welke regelgeving op hun eigen werkzaamheden van toepassing is. En wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van henzelf en betrokken collega’s zijn. Hierbij komen ook de termen en definities uit de NEN 3140 aan bod, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is welk onderscheid in de werkzaamheden wordt gemaakt.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor medewerkers die elektrotechnische werkzaamheden (gaan) verrichten.

Inhoud van de training

Tijdens de training wordt geoefend in het opstellen van een werkinstructie om een denkstructuur eigen te maken. Waar moet je op letten en hoe kun je jezelf door middel van PBM’s beschermen. Na de instructie volgt een competentietest, zodat de minimaal benodigde vaardigheden aantoonbaar worden. De vragen zijn verdeeld in verplichte vaardigheden volgens de NEN3140, en de wenselijke vaardigheden vanuit de werksituatie bij uw bedrijf. De lijst met toegestane handelingen is hierbij het uitgangspunt. Deelnemers ontvangen een competentietestcertificaat.

Deze training kan op aanvraag bedrijfsintern worden verzorgd.

Trainingsdata

Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden