Aan de slag met BRL 6000-25

Doelstellingen

-De eisen van de BRL 6000-25 te kunnen interpreteren en te vertalen naar het eigen kwaliteitsmanagementsysteem;
-De eisen van de BRL 6000-25 te kunnen vertalen naar verificatiepunten, waar tegen geaudit kan worden;
-Een nog grotere bijdrage te kunnen leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor:
- medewerkers / functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de BRL 6000-25 binnen hun organisatie
- interne auditoren
- adviseurs

Voor deze cursus geldt geen specifieke ervarings- of opleidingseis.

Inhoud van de training

Tijdens deze training leert u de eisen van de BRL 6000-25 interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Daarnaast worden de stappen toegelicht die doorlopen dienen te worden om te komen tot een BRL 6000-25 certificaat.

Trainingsdata

Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden