In gesprek met - trainer joerdi roels

News

In gesprek met - trainer Joerdi Roels

jul. 14 2021

In navolging op eerdere interviews met diverse trainers van Bureau Veritas Training gingen we deze keer in gesprek met Joerdi Roels over zijn rol als trainer en zijn onderliggende motivatie. Naast zijn beleving als trainer stelden we hem diverse vragen over persoonlijke ervaring, wat hem voldoening geeft als trainer en welke actuele ontwikkelingen hij ziet rondom trainingen.

‘Als trainer faciliteer je maximaal in de ontwikkeling van je deelnemers naar een specifiek leerdoel.  Je geeft hen de nodige informatie, inzichten, oefeningen etc. zodat ze in staat zijn om de leerstof te begrijpen en dit te kunnen toepassen in hun eigen context. Tussendoor stel je de juiste vragen om te toetsen of iedereen mee is met het verhaal’, zo vat Joerdi Roels zijn rol als trainer samen, om eraan toe te voegen: ‘Als trainer kun je mensen helpen in het bereiken van hun doelstellingen. En als je dit op een enthousiaste en energieke manier doet, vinden ze het nog leuk ook en raken ze geïnspireerd.’

Wat is jouw definitie van een goede trainer? Joerdi: ‘Als trainer moet je begrijpen wat de behoeften en verwachtingen zijn van jouw groep. Het is van groot belang dat je interesse hebt in hun drijfveren en waarom ze aan de training deelnemen. Verder is het cruciaal dat je passie en deskundigheid uitstraalt, maar ook voldoende luistervaardig en geduldig bent om iedereen mee te tillen naar het gewenste niveau. Continu samenwerken om de deelnemers stap voor stap te laten groeien is een must.’

Hoe ben je trainer geworden en hoe lang doe je dit werk al? ‘Al 25 jaar ben ik gepassioneerd bezig met (ISO) managementsystemen. In dit kader heb ik al vaak en graag mensen mogen trainen en coachen. De laatste jaren ben ik mij meer gaan toeleggen en verdiepen in het vak van trainer. Sinds 2012  geef ik trainingen voor Bureau Veritas Training.’

Waar haal je je voldoening uit en wat spreekt jou het meeste aan in je rol als trainer? ‘Zien hoe mensen groeien. Het stimuleert om te zien hoe de deelnemers gepassioneerd raken over de materie en zich hierin ontwikkelen. Het doorgeven van kennis, ervaring en inzichten aan een gevarieerde groep van mensen is bijzonder boeiend. Bij het geven van een training is het effect van je werk snel zichtbaar. Je krijgt dit snel door via de (verbale en non-verbale) reacties van je deelnemers.’

Voorzie je ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van het geven van trainingen en zo ja, hoe kijk je daar dan als trainer zelf tegen aan? ‘Meer en meer evolueren we naar een mix van diverse leervormen. De traditionele klassikale training blijft weliswaar overeind als effectieve leermethode, maar wordt aangevuld met e-learning, webinars, coaching sessies, YouTube-filmpjes, LinkedIn Learning, etc.’

Tot slot, wat is het belangrijkste dat je je cursisten kunt meegeven vanuit jouw training(en)?‘Het bijbrengen van kennis en inzichten van (ISO) normen via diverse werkvormen is heel belangrijk. Daarnaast, en minstens zo belangrijk in mijn beleving, is het aanscherpen van vaardigheden, zoals interviewtechnieken en presentatievaardigheden.’