Nieuwe Mobiliteit

BIJDRAGEN AAN DE VERSNELLING VAN DE TRANSITIE NAAR GROENER TRANSPORT

UITDAGINGEN

De transportindustrie – waaronder luchtvaart- en spoorwegmaatschappijen, wegvervoer, watertransport etc. – vertegenwoordigt ongeveer 25% van de wereldwijde CO2 uitstoot1.

De scheepvaart loopt voorop in de energietransitie via de ontwikkeling van duurzame brandstoffen, toepassing van alternatieve voortstuwingssystemen en het bieden van ondersteuning bij de bouw en exploitatie van offshore windparken.

Aangezien elektriciteit een cruciaal aspect vormt in de energietransitie is de ontwikkeling van elektrische mobiliteit afhankelijk van oplossingen voor oplading die gemakkelijk toegankelijk en betaalbaar zijn.

BV EXPERTISE

Gedurende bijna 200 jaar hebben we onze expertise aangewend in de scheepvaartindustrie om onze opdrachtgevers te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen in deze sector. Terwijl de toepassing van LNG in de scheepvaart voortdurend terrein wint bieden we scheepeigenaren bij het optimaliseren van het ontwerp van hun schepen, waarbij we rekening houden met het voldoen aan bestaande en toekomstige wet- en regelgeving m.b.t. emissies.

Een mix van nieuwe technologie, alternatieve brandstoffen en energiebronnen zorgt er langzamerhand voor dat de milieu footprint van deze sector wordt teruggebracht. Door samenwerking met spelers uit de scheepvaartindustrie en toepassing van onze expertise rondom nieuwe mobiliteit staat Bureau Veritas de sector bij om zich voor te bereiden op een nieuw tijdperk van duurzame ontwikkeling.

  • E-MOBILITEIT

    - Accu
    - Inspecties en technische ondersteuning van oplaadstations
    - Testen van connectiviteit
  • ALTERNATIEVE VOORTSTUWING

    LNG scheepsinspectie (nieuwbouw, ombouw)