Lead Auditor ISO 9001 - 5 Dagen

Doelstellingen

Het doel is om de norm ISO 9001 te leren interpreteren en om in aanmerking te komen voor gecertificeerde Lead Auditor. Bureau Veritas toetst uw kennis gedurende de hele Lead Auditor training. Aan het eind van de training legt u een examen af. Krijgt u op alle onderdelen een positieve beoordeling, dan ontvangt u een officieel IRCA-certificaat waarmee u zich kunt registreren bij het IRCA (= International Register of Certificated Auditors). Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen voor €275,00 (excl. BTW) of volgt u de training opnieuw.

Voor wie is de training bestemd

De training Lead Auditor ISO 9001 is bestemd voor professionele auditoren en interne auditoren binnen organisaties, als aanvulling op de training auditvaardigheden of om op te kunnen treden als sparingspartner van externe auditor.

Inhoud van de training

Ieder bedrijf wil haar klanten graag tevreden houden. De ISO 9001 norm helpt bedrijven daarbij. De norm verplicht bedrijven aan te tonen dat zij in staat zijn om op consistente wijze producten of diensten te leveren, die voldoen aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving. 

De Lead Auditor training voldoet aan de eisen van het de IRCA en is gebaseerd op de ISO 19011. Tijdens deze training leert u de rol van auditor en teamleider op u te nemen. De training Lead Auditor ISO 9001 bestaat niet alleen uit het overbrengen van theoretische kennis, ook het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en interviewtechnieken komen aan bod. Dat gebeurt onder meer door middel van rollenspelen. De oefeningen zijn gebaseerd op een fictief bedrijf. Maar het bedrijf en de gegevens zijn zodanig opgesteld, dat ze makkelijk toepasbaar zijn op uw eigen organisatie.

Trainingsdata

Start datum Eind datum Type training Regio Boek nu
23 oktober 2023, 8:00 27 oktober 2023, 17:00 Class Gent Boek nu
04 december 2023, 8:00 08 december 2023, 17:00 Class Antwerpen Boek nu