NEN 3140 inspecties foto

News

Uitvoering van periodieke NEN 3140 inspecties is bittere noodzaak

apr. 15 2021

Door Erik van der Graaf en Herbert Jansen 

Het gegeven dat liften ons veilig en probleemloos naar onze gewenste plaats van bestemming brengen is bijna net zo vanzelfsprekend als dat er water uit de kraan komt zodra je deze opendraait. Bijna, want iedereen heeft natuurlijk wel eens te maken gehad met een liftstoring of een (tijdelijk) buiten gebruik gestelde lift.

Achter een probleemloze en veilige werking van liften schuilt een niet voor iedereen even zichtbare wereld van gespecialiseerde kennis en ervaring. Naast de technische knowhow die aan de basis ligt van de liftconstructie- en installatie, vereist periodieke controle en onderhoud eveneens veel kennis en ervaring. Logisch allemaal, maar de praktijk laat soms iets anders zien en dat illustreren we aan de hand van een concreet voorbeeld.

Op basis van onze expertise op het gebied van liftbeheer  begeleiden we vanuit Bureau Veritas met een zekere regelmaat renovatieprojecten. In dat kader waren we onlangs betrokken bij de uitwisseling van een verdeelinrichting in een wooncomplex door een installatiebedrijf. De gebouw-gebonden installaties, waaronder de liftinstallatie, werden aangesloten op een tijdelijke stroomvoorziening met behulp van een aggregaat waardoor deze tussentijds konden blijven functioneren.

Op het moment dat de voeding van lift werd aangesloten op het aggregaat sloeg de aardlekschakelaar ervan uit, hetgeen uitgebreid onderzoek vereiste. Daaruit bleek dat de bewuste liftinstallatie in 2011 werd gemodificeerd en de liftmachine destijds werd vervangen.

Voor de aansturing van de rem van de liftmachine, een cruciaal element in de installatie, moest een stuurprint worden aangebracht. Deze ingreep had op verschillende manieren kunnen worden uitgevoerd, maar in dit geval werd er gekozen voor een oplossing waarbij twee van elkaar gescheiden stroombronnen aan elkaar gekoppeld raakten. Dat betrof de nul van de stroomvoorziening van de rem van de liftmachine aan de nul  van de cabineverlichting en de spreekluisterunit van de lift.

Tijdens de moderniseringskeuring van de bewuste liftinstallatie in 2011 werd de aansluiting van de stuurprint van de rem in de liftbesturing niet gecontroleerd, hetgeen tijdens de uitwisseling van de verdeelinrichting naar voren kwam.

De mogelijke gevolgen van deze onoordeelkundig uitgevoerde montage tijdens de modificatie van de liftinstallatie in 2011 zijn niet min. Om te beginnen had de stuurprint van de rem onder 400 Volt kunnen komen te staan en daardoor mogelijk defect kunnen raken met vervolgschade en extra stilstand van de lift als direct gevolg. Daar blijft het echter niet bij.

Als er in de afgelopen 10 jaar kortsluiting was ontstaan in de 230 Volt groep van de lift dan was deze onherroepelijk stil komen te staan omdat de stuurprint van de reminstallatie geen spanning zou krijgen. Als er zich personen in de liftcabine hadden bevonden dan hadden deze moeten hopen dat de spreek- en luisterverbinding in de lift was uitgevoerd met een werkende noodstroomaccu om zodoende contact te maken met de buitenwereld. Tot slot was het dan ook nog mogelijk geweest dat de elektromonteur bij de aansluiting letsel had opgelopen.

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaand praktijkvoorbeeld in voldoende mate illustreert dat de uitvoering van periodieke NEN 3140 inspecties van verdeelinrichtingen in wooncomplexen geen overbodige luxe is, maar bittere noodzaak. Bovendien moet de uitvoering van aanpassing van liftinstallaties worden overgelaten aan onderhoudspartijen die over voldoende technische kennis en ervaring beschikken en gekwalificeerd personeel inzetten.

Voor de NEN 3140 inspectie en de conditiemeting van liften, roltrappen, gevelonderhoud installaties conform NEN 2767 of volledige begeleiding via liftbeheer bent u bij Bureau Veritas aan het juiste adres.