VLAREM inspectie opslagtanks

Vlarem inspectie opslagtanks

INTRODUCTIE 

Voor zowel de constructie als de indienstname van opslagtanks biedt Bureau Veritas inspecties aan om na te gaan of deze voldoen aan de opgelegde normen en eisen. Dit om de veiligheid en conformiteit te kunnen garanderen en eventuele defecten vroegtijdig vast te stellen. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De inspectieprocedure is van toepassing op zowel bovengrondse als ondergrondse opslagtanks voor vloeistoffen en gas waarbij de inspectie steeds volgens nationale en regionale wetgeving gebeurt. U kan zowel als eigenaar, als koper of als fabrikant van opslagtanks op ons beroep doen. 

NORMINHOUD 

Via deze inspecties ondersteunt Bureau Veritas haar klanten bij het voldoen van opslagtanks, zowel bij indienstname als constructie, aan de opgelegde normen en wetgeving: 

Algemeen voor indienstname en constructie: 

 • Nationale en regionale wetgeving als VLAREM II, Brusselse wetgeving, Waalse wetgeving, koninklijke en ministeriële besluiten 
 • Extra verplichtingen zoals vermeld in de milieuvergunning 
 • De Codex 
 • Algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) 
 • Normen gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie en omzettingen in nationaal recht  

Specifiek voor constructie: 

 • Internationale codes als API norm 650, AD-Merkblatt, EN 14015, EN 12285-1/2 

Specifiek voor indienstname: 

 • Internationale codes als API 653, diverse EN-normen 
 • EEMUA publicatie 159 Gids voor inspectie, onderhoud en herstelling van bovengrondse opslagtanks met platte bodem 

INSPECTIETRAJECT 

Voor inspectie na constructie kijkt Bureau Veritas zowel het ontwerp en de constructie van de opslagtank na als de prestatie aan de hand van verschillende testen en onderzoeken om de conformiteit na te gaan.  In het bijzonder kijken we naar: 

 • de technische documentatie van het design- en fabricageproces  
 • het conformiteitscertificaat van het gebruikte materiaal 
 • de kwalificatie en goedkeuring van een keuringsinstelling of een erkende derde partij 
 • de aanvaardbaarheid van de fabricagekwaliteit door middel van inspecties gedurende de bouw van de opslagtank 
 • mogelijkheid tot indienstname door middel van een finale interne en externe inspectie waarbij ook de nodige documenten en eventueel indien van toepassing de veiligheidsaccessoires worden nagekeken 

Bij of vanaf de indienstname kan Bureau Veritas het volgende voor u betekenen: 

 • we voeren inspecties uit en checken de documenten nodig bij een indienstname van een nieuwe opslagtank waarbij indien van toepassing ook de veiligheidsaccesoires worden nagekeken op conformiteit 
 • we voeren periodieke inspecties uit volgens de toepasbare regelgeving 
 • indien nodig voeren we Fitness-for-Service inspecties uit volgens de toegepaste codes of EEMUA 159 om de integriteit van de tank te beoordelen 
 • indien nodig volgen we reparaties of modificaties ter herstelling en onderhoud van de integriteit van de tank op 

ACCREDITATIE 

Accreditatiescope volgens accreditatiecertificaat 123-INSP 

​​​​​​​