Doelstellingen

Het doel is om te leren over het toetsen van het managementsysteem aan de eisen van de ISO 9001 norm en deze normeisen te vertalen in vragen en verificatiepunten (objectlief bewijs). Verder kunt u aan het einde van de training audits inplannen, uitvoeren en rapporteren. Dit alles op een coachende wijze, waarbij u ook in staat bent corrigerende maatregelen te beoordelen.

Voor wie is de training bestemd

Deze training is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren intern auditeren op een coachende manier. Voor deze training gelden geen specifieke opleidings- of ervaringseisen.

Inhoud van de training

Een interne audit helpt u om objectief bewijs te verzamelen. Dit bewijs kunt u gebruiken om de adequaatheid en doelmatigheid van de regelingen op het gebied van kwaliteit vast te stellen. Zo kunt u gevallen van afwijkingen van het kwaliteitsmanagementsysteem identificeren, vastleggen en waar mogelijk de oorzaak van de problemen opsporen. 

Tijdens deze training leert u een audit te plannen, voor te bereiden, uit te voeren, objectief bewijs te verzamelen en deze te rapporteren. Aan het eind van de auditcyclus kunt u de corrigerende maatregelen beoordelen. 
Goede auditoren hebben naast vaardigheden ook normkennis nodig. Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 9001 norm toe te passen op uw kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast leert u de eisen van de norm te vertalen naar verificatiepunten waartegen geaudit kan worden. Zo kunt u een nog grotere bijdrage leveren in het verbetertraject van het eigen kwaliteitsmanagementsysteem.
Het beoordelen van risico’s loopt als een rode draad door deze training. U leert als coachend auditor de auditee te prikkelen, zodat deze zelf het verbetertraject leert in te zetten.

Deze training bestaat voornamelijk uit praktische oefeningen en rollenspelen.

Trainingsdata

Start datum Eind datum Type training Regio Boek nu
05 december 2023, 8:00 07 december 2023, 17:00 Class Antwerpen Boek nu
05 december 2023, 8:00 07 december 2023, 17:00 Class Tilburg Boek nu