In gesprek met trainer - Hans Verschuren

News

In gesprek met trainer - Hans Verschuren

aug. 25 2021

In navolging op eerdere interviews met diverse trainers van Bureau Veritas Training gingen we deze keer in gesprek met Hans Verschuren over zijn rol als trainer en zijn onderliggende motivatie. Naast zijn beleving van zijn trainersrol stelden we hem diverse vragen over zijn ervaring, wat hem voldoening geeft als trainer en welke actuele ontwikkelingen hij ziet rondom trainingen.

Wat is jouw definitie van een goede trainer? Hans: ‘Verschillende aspecten spelen hierin een rol. Het draait om enthousiasme en de kunst om dat enthousiasme over te brengen. Daarnaast is geloof in de boodschap die je overbrengt belangrijk. Vooral bij trainingen over managementsystemen komt dat aan de orde, want niet iedereen is altijd overtuigd van de toegevoegde waarde van een goed geïmplementeerd systeem, je moet de voordelen goed kunnen overbrengen. Last but not least: gedegen kennis van het onderwerp dat je als trainer behandelt.’

Op de vraag waarom Hans trainer is geworden is hij duidelijk en ‘to the point’: ‘Ik ben trainer geworden omdat ik het leuk vind. Hoewel niet fulltime doe ik dit nu al ongeveer 20 jaar.’

Waar haal je je voldoening uit, m.a.w. wat spreekt jou het meeste aan in je rol als trainer? ‘Kort samengevat: mijn voldoening zit in het gegeven dat training mensen laat groeien, ze kunnen via training nieuwe vaardigheden toepassen en krijgen inzicht in de materie.’

Over welke onderwerpen geef je trainingen? ‘Ik verzorg Lead Auditor Trainingen voor ISO 9001 en trainingen op het gebied van de productie en het gebruik van drukapparatuur. In deze PED en WBD trainingen worden de praktische facetten m.b.t. nieuwbouw, ingebruikname, periodieke keuring zowel als modificaties en reparaties van drukapparatuur behandeld.’

Wat is het belangrijkste dat je je cursisten kunt meegeven vanuit jouw trainingen? ‘Als we het hebben over de Lead Auditor training ISO 9001 dan ben ik van mening dat het gaat om twee dingen: kritisch kijken naar wat de eisen zijn (vanuit de norm) en een open geest hebben en ontwikkelen over de mogelijke invulling van die eisen. Bij de PED/WBD trainingen draait het primair om inzicht achter de bedoeling van de hieraan verbonden wettelijke eisen en de invulling daarvan in specifieke situaties waarmee klanten te maken krijgen in de praktijk.’

Voorzie je ontwikkelingen en veranderingen op het vlak van het geven van trainingen en zo ja, hoe kijk je daar als trainer dan zelf tegenaan? ‘Met die ontwikkelingen valt het naar mijn idee wel mee. Inhoudelijk gezien komt er voorlopig geen nieuwe versie van de ISO 9001 norm en er is momenteel geen aanleiding om wijzigingen te verwachten m.b.t. PED/WBD.’

Wat signaleer je tot slot bij cursisten vanuit jouw praktijkervaring? ‘Het leuke aan de Lead Auditor ISO 9001 training is dat mensen zich over het algemeen zo snel ontwikkelen. Binnen een paar dagen (training) zijn ze een stuk kritischer en vragen ze veel beter door naar bewijsvoering. Wat ik in dat kader verder ook ervaar is dat uitspraken die men op de eerste dag van de training nog voor zoete koek slikt twee dagen later uitgebreid ter discussie worden gesteld en er gevraagd wordt naar het hoe en waarom’.