Afbeelding North Sea Energy programma

News

Bureau Veritas partner in North Sea Energy programma

mei. 12 2021

Bureau Veritas I&F Benelux is onlangs als officiële partner toegetreden tot het North Sea Energy (NSE) programma. NSE is een publiek-privaat onderzoeksprogramma waarin ruim 30 partijen samenwerken die internationaal actief zijn in de energiewaardeketen en een binding hebben met de Noordzee.

Tegen de achtergrond van het Klimaatakkoord van Parijs stelt het NSE zich als doel om onderzoek te doen naar de energiepotentie van de Noordzee. De centrale focus ligt hierbij op de productie van hernieuwbare energie met geringe CO2 uitstoot. In de aanpak van het NSE staan o.a. het opschalen van offshore windenergie, productie van (blauwe en groene) waterstof en mogelijkheden tot CO2 afvang en CO2 opslag centraal.

Het partnership met het NSE en actieve deelname aan het NSE programma past in het kader van de strategie van Bureau Veritas. Hierin vormt het thema energietransitie in internationaal verband één van de hoofddoelen. In dat kader ziet Bureau Veritas de productie van waterstof samen met CSS (carbon capture & storage) op de Noordzee als één van de noodzakelijke stappen om de doelen uit ons Klimaatakkoord te behalen.

Dit is de volgende stap naar een succesvolle energietransitie als we kijken naar het volledige potentieel van de Noordzee en de ervaring van de NSE partners’, aldus Pim Reuderink, Technical Manager Nordics & Netherlands Offshore Certification & Verification bij Bureau Veritas, over het NSE programma en het partnership tussen NSE en Bureau Veritas.

In samenwerking met haar klanten is Bureau Veritas al betrokken bij elektrificatie van offshore platforms, toekomstige CSS opslag in verlaten gasvelden zowel als verificatie en certificatie rondom veiligheid van installaties op de Noordzee.

Binnen het NSE programma treedt Bureau Veritas op als kennispartner op het gebied van implementatie, naleving en verificatie van internationale wetten en regels en corresponderende normgeving  m.b.t. kwaliteit, gezondheid & veiligheid, milieu en duurzaamheid.

Bureau Veritas beschikt over tientallen jaren ervaring en expertise in relatie tot waterstof- en windgeneratie, pijpleidingen en offshore installaties. Dat geldt ook voor on- en offshore energieproductie. Deze knowhow is relevant voor de doelstellingen van het NSE. Hierin ligt veel aandacht op de voordelen van ‘slimme’ koppelingen tussen de verschillende energiefuncties waarvan de potentie onderzocht wordt. In die zin vormt de kennisbijdrage van Bureau Veritas aan het NSE project een belangrijk, aanvullend aspect.

Kijk voor meer informatie over het North Sea Energy programma op www.north-sea-energy.eu