In gesprek met Trainer Heidi Vandenhende

News

In gesprek met - Trainer Heidi Vandenhende

jun. 3 2021

Met Heidi Vandenhende, Lead Trainer bij Bureau Veritas Training, gingen we in gesprek over haar rol als trainer en haar onderliggende motivatie. Wat houdt haar bezig en welke accenten legt zij in haar werk? De thema’s gezondheid en veiligheid in trainingsverband spelen hierin een belangrijke rol. Dat geldt ook voor teambuilding met de deelnemers van haar trainingen.

‘Mijn rol als trainer is voor mij van cruciaal belang, het is de vervolmaking van mijn professionele carrière. Alle trainingen die ik geef zijn gekoppeld aan managementsystemen en (daarmee) aan continue verbeteren van bedrijfsprestaties. Ongeacht de invalshoek, kwaliteit, veiligheid en gezondheid of milieu, staat dit altijd centraal.’, aldus Heidi Vandenhende, om eraan toe te voegen: ‘Door het combineren van verschillende activiteiten zoals auditen, advisering en het geven van trainingen zit ik langs alle kanten van de tafel en kan ik op alle vlakken mijn kennis steeds verdiepen en opnieuw gaan gebruiken. Dit komt ook de deelnemers van mijn trainingen zeker ten goede.’

Wat is jouw definitie van een goede trainer?
Heidi: ‘Een goede trainer ben je pas als je zelf gelooft in de materie die je vertelt. Dat straal je dan ook uit en daardoor slaag je er beter in om je deelnemers mee te nemen. Ik geef dan ook geen trainingen meer die niet gekoppeld zijn aan mijn overtuiging.

Wat spreekt jou het meeste aan in je vak?
Heidi: ‘Ik haal vooral voldoening uit het kunnen meenemen van deelnemers in mijn verhaal. Dit is niet altijd even gemakkelijk als je bedenkt dat sommigen een training volgen omdat ze moeten maar niet uit overtuiging. Als je dan merkt dat je toch weer iemand geholpen hebt, oplossingen hebt kunnen aanbieden, dan doet dat ontzettend deugd.’

Welke trainingen geef je zoal?
Heidi: ‘Ik geef verschillende trainingen, de meeste zijn gekoppeld aan managementsysteemnormen. ISO 45001 (gezondheid & veiligheid) is de norm die me het nauwst aan het hart ligt. Ook de lead auditor trainingen gekoppeld aan deze norm hebben zeker mijn voorkeur.’ Ze vervolgt:  ‘Omdat managementsysteemnormen afgestemd zijn op High Level Structure (HLS) zijn deze zeer gelijklopend, natuurlijk wel met inhoudelijke verschillen. Dat maakt de trainingen rondom het opbouwen van een managementsysteem zo lonend. Eindelijk zijn de normen waar ze moeten zijn en is het toepassen van een norm bij het opbouwen van een managementsysteem een directe meerwaarde voor organisaties. Daarnaast zijn er natuurlijk de meer technische trainingen die dan specifieke onderwerpen behandelen zoals VCA of bijvoorbeeld de MVO Prestatieladder.’

Zie je nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid & veiligheid?
Heidi: ‘Jazeker. ISO 45003 is een nieuwe aanvulling op het thema gezondheid en veiligheid. Het draait om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en deze norm biedt structuur en houvast bij de aanpak van psychosociale risico’s. Denk dan bijvoorbeeld aan werkdruk of ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. De risicoaanpak verschilt sterk per organisatie, maar vaak ontbreekt het aan een proactieve en georganiseerde benadering. Een heel belangrijk thema als je bedenkt dat verzuim door psychische aandoeningen de laatste jaren stijgt en in de top 3 staat van redenen voor verzuim.’

Tot slot, is er nog een bepaald aspect dat je van belang vindt in jouw manier van het geven van trainingen?
Heidi: ‘Jawel. Gedurende trainingen wil ik graag de teamspirit verhogen. Hiervoor ga ik met de deelnemers tijdens de training (veelal na de lunch) naar buiten alwaar wij via een spel elkaar beter leren kennen. Zodoende wordt de synergie vergroot. Ik krijg altijd leuke reacties op deze teambuildingacties en tijdens het vervolg van de training geeft dat nieuwe energie en motivatie.