Training Lukas Verhagen

News

Training met passie - Interview met trainer Lukas Verhagen 

mei. 3 2021

Het nut en de noodzaak van het opdoen van (nieuwe) kennis en vaardigheden middels training is geen nieuw gegeven en altijd relevant, zelfs en juist in de nieuwe realiteit van COVID-19 beperkingen.   Met Lukas Verhagen, Senior Management Trainer van Bureau Veritas Training, gaan we in op zijn visie van de essentie van training. Het is met veel overgave en betrokkenheid dat hij vertelt over zijn vak. Training met passie.

‘Mijn rol is om deelnemers ‘beter’ te maken. Dat betekent dat ze met meer kennis en vaardigheden naar huis gaan dan ze hadden voordat ze de trainingsruimte betraden. Met die kennis en vaardigheden moeten ze dankzij de training een vertaalslag kunnen maken van de behandelde stof naar hun dagelijkse werkzaamheden. Als trainer probeer ik dat te bewerkstelligen door een mix toe te passen van theorie en praktijk. Persoonlijke aandacht en inspelen op de eigen situatie speelt daarbij een belangrijke rol.’, aldus Lukas.

Wat kenmerkt een goede trainer?
Lukas: ‘Je moet boven de (les)stof staan en weten waarover je het hebt. Tegelijkertijd moet je ook kunnen aangeven dat je soms iets niet weet en je je als trainer dus kwetsbaar durft op te stellen. Een goede trainer draait geen ‘verhaaltje’ af maar enthousiasmeert, luistert en speelt in op persoonlijke vragen. De ideale trainer schenkt aandacht aan de deelnemers, betrekt ze bij de training en gaat discussie met hen aan.’

Waar haal je je voldoening uit?
Lukas: ‘Die krijg ik van de deelnemers van mijn trainingen. Als die zeggen dat ik ze een eye-opener heb bezorgd, een andere kijk op bijvoorbeeld het doel en de toepassing van de norm ISO 9001 en ze het nut ervan voor zichzelf duidelijker hebben gekregen m.b.t. het uitvoeren van interne audits, dan kan mijn (trainings)dag niet meer stuk.’

Welke trainingen verzorg jij zoal?
Lukas: ‘Ik verzorg een breed spectrum van trainingen. Dat kunnen trainingen zijn met een open inschrijving en zogeheten ‘in company’ trainingen. Beide typen kunnen betrekking hebben op (interne) audits, maar ook op specifieke (certificatie)normen. Als voorbeeld noem ik de Basistraining Interne Audits, waarin in één dag het hele auditproces wordt toegelicht. Bij de driedaagse training Risk Based Audit ligt de nadruk op de techniek van risico-gebaseerd auditen, gekoppeld aan de vertaling van de ISO 9001 norm in vragen die de auditor kan toepassen en waarbij sprake is van rollenspellen.’

Lukas vervolgt:
‘In de vijf- of zesdaagse Lead Auditor Training ISO 9001 worden alle facetten van het auditproces diepgaander behandeld en gekoppeld aan de norm ISO 9001. In dit type training is sprake van veel interactie, oefeningen en rollenspellen. Als we inzoomen op ‘in company’ trainingen, dan kunnen we stellen dat bij dit type training de vraag van de klant centraal staat en wordt het programma op maat gemaakt. Meestal betreft het een meerdaagse Risk Based Audittraining, gecombineerd met één of meerdere ISO normen. Het mooie hierbij is dat de oefenaudits vaak deel uitmaken van het eigen auditprogramma en plaatsvinden binnen de eigen organisatie. Hierdoor levert de training nog meer toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. In elke training leg ik iets vanuit mijn kennis, ervaring en achtergrond als adviseur, auditor, trainer en als mens.’

Tot slot, zie je specifieke ontwikkelingen in jouw vakgebied?
Lukas: ‘Ja en nee. Ja, er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van hulpmiddelen zoals e-learning en online cursussen. Op zich prima om kennis over te dragen en te doceren of te ‘zenden. Nee, door de noodzaak om kennis, begrip en praktische toepassing over te brengen zal het ‘oude’ format van klassikale face-to-face training blijven bestaan. Dat past ook helemaal in mijn didactische filosofie als trainer. Het aspect ‘begrijpen en toepassen’ van overgedragen kennis kun je alleen maar toetsen door interactie, discussie, oefeningen en rollenspellen. Om een optimaal rendement uit de training te halen en om een maximale bijdrage te leveren aan deelnemers kan dit naar mijn mening uitsluitend via ‘classroom’ sessies.’