Ingmar NEN 2767

News

Ingmar de Weerdt over Conditiemeting NEN2767

aug. 25 2022

Conditiemeting NEN2767 

Recentelijk voerde Project Manager Ingmar de Weerdt een NEN2767 conditiemeting uit voor een van onze klanten. De conditiemeting geeft inzicht in de noodzakelijke verbeteringen en vervangingen, maar ook in de financiële behoeften voor de komende jaren. Wij verwerken de bevindingen van de conditiemeting in een MJOB-rappportage, met daarin uitgelicht de directe kosten, de te nemen maatregelen en een conditie na de genomen maatregelen. Tevens leveren wij een MJOB aan met een horizon van een X-aantal jaar. Hierdoor worden de kosten inzichtelijk voor het verlengen van de levensduur. 

Methodiek 


Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Het is een relevant vraagstuk voor direct betrokken partijen variërend van (potentiële) eigenaren, huurders, vastgoedbeheerders tot aan exploitanten. Door de toegenomen complexiteit van gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker exact vast te stellen welke financiële middelen nodig zijn voor de onderhoudsdoeleinden. Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervangings- en moderniseringseisen een rol. 

 
Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat? Welke garanties zijn er betreffende de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar? 

 
Dit stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk, waarbij het allereerst van wezenlijk belang is om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud van een gebouw en de installaties die er deel van uitmaken. 
 
Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren, is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken. 

Onze inspectie zal conform de NEN 2767, deel 1 “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – NEN 2767 -1: en NEN 2767, deel 2 “Gebrekenlijsten”, uitgave juni 2008 worden uitgevoerd.