Image
Introductie Bureau Veritas Benelux

Bureau Veritas in Nederland

Introductie Bureau Veritas

Bureau Veritas is een mondiaal opererende business-to-business dienstverlener op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, aangeduid als TIC services. De Bureau Veritas Groep werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met circa 76.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een netwerk van ruim 1.400 kantoren en laboratoria. Het hoofdkantoor van Bureau Veritas bevindt zich in Parijs.

Missie

De missie van Bureau Veritas is om risico’s van onze opdrachtgevers terug te dringen, hun prestaties te helpen verbeteren en ondersteuning te bieden op het vlak van innovatie. Daarmee faciliteren we onze opdrachtgevers om het hoofd te bieden aan uitdagingen in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Core business: TIC services

Onze core business – testen, inspecteren en certificeren – richt zich op het zeker stellen van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten, infrastructuur en bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers aan klantspecificaties, nationale en internationale normen en relevante wet- en regelgeving (compliance).

Testen

Onze test- en analysewerkzaamheden hebben betrekking op verificatie van conformiteit van producten en goederen om vast te stellen dat de eigenschappen ervan voldoen aan gestelde vereisten. De testen en analyses vallen binnen de context van relevante eisen, normen, specificaties en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Testen worden uitgevoerd in onze laboratoria en op locatie bij opdrachtgevers en zijn o.a. toegespitst op productie- en procesorganisaties.

Bureau Veritas beschikt over een groot, wereldwijd netwerk van laboratoria voorzien van geavanceerde apparatuur en faciliteiten naast specifieke, technische expertise. Door de strategische locatie van dit netwerk kunnen onze opdrachtgevers vanuit belangrijke havens en productielocaties gemakkelijk en efficiënt gebruik maken van onze diensten.

Inspecteren

Met de on-site inspecties die we uitvoeren controleren we of producten, diensten, bedrijfsmiddelen en installaties voldoen aan vooraf gestelde eisen of conform verwachting in de praktijk functioneren.

De inspecties die Bureau Veritas uitvoert bestrijken een breed scala van toepassingsgebieden en zijn in essentie gericht op controle van kwaliteit, hoeveelheid en de mate van conformiteit ten opzichte van geldende wetgeving en regels.

Certificeren

Vanuit onze rol als onafhankelijke certificatie instelling certificeren we nationaal en internationaal opererende organisaties op basis van erkende managementsysteemnormen. Deze hebben betrekking op een breed palet van thema’s, waaronder kwaliteit, veiligheid, gezondheid en welzijn, milieu, informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens, energiemanagement, voedsel- en diervoerderveiligheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Daarnaast omvat onze dienstverlening ook certificering volgens nationale- of internationale branche- en sectorspecifieke normen en tweede partij of leveranciersaudits.

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie over onze organisatie en dienstverlening in Nederland vindt u elders op deze website, voor aanvullende informatie over de Bureau Veritas Groep en onze dienstverlening in internationaal verband verwijzen wij u naar onze corporate website www.bureauveritas.com.

ISO 9001ISO 27001ISO 13485SCIOS