Compliance tank terminal project HES Hartel Tank Terminal

News

Compliance tank terminal project HES Hartel Tank Terminal

nov. 12 2021

HES International, één van de grootste onafhankelijke aanbieders van op- en overslagdiensten in de liquid en dry bulksector in Europa, bouwt momenteel een ‘state of the art’ tank terminal op de Maasvlakte. Het project HES Hartel Tank Terminal (HHTT) bevindt zich in een vergevorderd stadium en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2022 in gebruik genomen.

Deze terminal is om meer dan één reden imposant. Het project omvat 54 opslagtanks met een totale capaciteit van 1,3 miljoen cbm en is geschikt voor het opslaan van clean petroleum producten zoals diesel, benzine (componenten), Jet Fuel en biobrandstoffen. Er is een diepzeekade met 3 tot 6 ligplaatsen met de mogelijkheid tot het ontvangen van zogeheten Very Large Crude Carriers (VLCC’s). Voor de afvoer van producten is er een directe pijplijnverbinding met een naastgelegen raffinaderij en beschikt de terminal over een binnenvaartkade met 9 aanlegplaatsen.

In opdracht van Hes International is Bureau Veritas vanaf de ontwerpfase en tijdens de bouwfase van dit tot de verbeelding sprekende project betrokken. Veiligheid en het voldoen aan zowel Nederlandse als Europese wetgeving (compliance) staat hierbij centraal.

Een ander aspect in onze betrokkenheid bij dit project heeft betrekking op het bieden van een doorkijk vanuit de ontwerp- en bouwfase naar de exploitatiefase. Hierbij bracht Bureau Veritas advies uit over de opdeling van de terminal in leidingclusters om Hes International profijt te bieden in de operationele fase bij de herkeur van leidingwerk volgens het Warenwetbesluit Drukapparatuur 2016 (WBDA).

De scope van onze dienstverlening in het kader van het HHTT terminalproject omvat een reeks van gespecialiseerde services. Hieronder vallen o.a. ontwerpbeoordeling, inspecties en afnames van individuele leidingsystemen en drukapparatuur volgens PED 2014/68/EU en afgifte van verklaringen voor ingebruikname per PED leidingsysteem en drukapparaat volgens de WBDA. Daarnaast geeft Bureau Veritas ook invulling aan systeembeoordeling en keuring voor ingebruikname van opslagtanks volgens PGS29:2016.

Het verzorgen van de afgifte van verklaringen van ingebruikname per opslagtank binnen de kaders van vergunningen en relevante wetgeving is tot slot een essentieel aspect voor Hes International, aangezien we daarmee een bijdrage leveren aan de zogeheten ‘license to operate’ aan het Rotterdamse bedrijf.

Een veelomvattende en integrale aanpak waarin we met gepaste trots een wezenlijke bijdrage leveren aan het ambitieuze project van HHTT en onze expertise en ervaring tot hun recht komen voor nu en de toekomst.

Kijk voor meer informatie over het HES Hartel Tank Terminal project op bijgaande link www.hesinternational.eu