Industriële inspecties

News

Nieuwe versie EA-2/17: 2020

jan. 25 2023

In april 2020 is een nieuwe versie van EA-2/17: ‘EA Document on Accreditation for Notification purposes’ gepubliceerd. Dit document moet door de RvA worden toegepast bij accreditatie van instellingen die werkzaamheden als aangemelde instantie (willen gaan) uitvoeren. De belangrijkste wijziging in deze versie van het document was dat aangemelde instanties, zoals Bureau Veritas, vanaf uiterlijk april 2023 tegen een verplichte norm worden geaccrediteerd. Het is niet meer mogelijk om af te wijken van deze norm. Dit om ervoor te zorgen dat de aangemelde instanties in heel Europa (EU, EFTA en Turkije) op geharmoniseerde wijze worden geaccrediteerd.

Consequenties/ gevolgen

De RvA schorst, in lijn met de aangenomen resolutie, de onderdelen van de  accreditaties voor conformiteitsbeoordelingsactiviteiten die niet zijn gebaseerd op de voorkeursnorm na de in EA-2/17 vastgestelde uiterste datum (17 april 2023) Als de aangemelde instantie binnen de periode van schorsing niet geaccrediteerd wordt voor de verplichte norm, zal de accreditatie aan het einde van de schorsingsperiode worden ingetrokken.De RvA informeert de betrokken aanmeldende autoriteit(en) medio februari 2023 over de status van lopende aanvragen. Waar inderdaad sprake is van schorsing/intrekking, informeert de RvA de aanmeldende autoriteit.

Bron: RvA (https://www.rva.nl/nieuws/update-verplichte-accreditatienorm-voor-aangemelde-instanties/)

Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands is aangemelde instantie voor het werkveld PED. Op dit moment is  Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands bezig met de transitie conform EA 2-17 en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en noodzakelijke aanpassingen in contractuele afspraken