BRCGS Food Safety Issue 9

News

Bent u al klaar voor de BRCGS Food Safety Issue 9?

jan. 17 2023

In augustus 2022 heeft BRCGS de definitieve versie 9 van de BRCGS Food gepubliceerd. Vanaf 1 februari 2023 zullen de eerste audits volgens deze standaard uitgevoerd worden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie 9?

Binnen de nieuwe versie van de BRCGS norm ligt de nadruk op twee kernthema’s. Het ontwikkelen van de voedselveiligheidscultuur en het opbouwen van kerncompetenties. Ook zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de audits en de eisen van de norm zelf:

  • Mogelijkheid voor blended audit: Een audit gedeeltelijk gericht op de productie op locatie en beoordeling van documentatie op afstand.
  • Aanvullende eisen op interne inspecties: Met als doel het interne auditprogramma completer te maken. 
  • Leveranciersaudits: Meer nadruk op TACCP (Food Defense) en VACCP (Food Fraud).
  • Beheersmaatregelen: Extra voorwaarde voor opleiden personeel naast de bekende CCP (Critical Control Point).
  • Rol van senior management: Extra voorwaarden voor de ontwikkeling van de voedselveiligheidscultuur met een jaarlijks te herzien cultuurplan.
  • Aanpassing vereisten bij het testen van producten.

Wat houdt dit in voor uw audit?

Voor 1 februari 2023 mag u nog worden geaudit op basis van de oude versie 8. Vanaf 1 februari 2023 wordt de audit gedaan volgens versie 9. Indien u een onaangekondigde verwacht dit jaar, zal dit ook volgens die nieuwe versie 9 uitgevoerd worden. Het is daarom wijs om ervoor te zorgen dat u reeds klaar bent voor een audit op basis van de nieuwe versie. Uw vaste contact persoon zal hier ook op toezien.

Aanvullende informatie beschikbaar:

BRCGS Participate https://brcgsparticipate.comDocumenten van de verschillende uitgebrachte versies kunnen worden aangeschaft via BRCGS (https://www.brcgs.com/store).

  • De Global Standard Food Safety Issue 9 (Nederlands en Engels);
  • De Global Standard Food Safety Issue 9 Interpretation Guideline; De Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes.

Uiteraard staan wij tot uw beschikking voor eventuele aanvullende vragen. Aarzel niet om deze te stellen aan uw vaste contactpersoon.