Lead Auditor ISO 14001 - 6 Dagen

OBJECTIVES

Het doel is om de norm ISO 14001 te leren interpreteren en om in aanmerking te komen voor gecertificeerde Lead Auditor. De training wordt afgesloten met een examen. Slaagt u niet voor het examen, dan kunt u herexamen doen voor €275,00 (excl. BTW)  of volgt u de training opnieuw.

WHO THE COURSE IS FOR?

Deze training is bestemd voor professionele auditoren en auditoren van grotere organisaties, als aanvulling op de training auditvaardigheden of om op te kunnen treden als sparingspartner van externe auditor.

COURSE CONTENTS

De zorg voor het milieu is voor veel bedrijven een kostbare zaak. Tijdens deze training leert u dat de zorg voor het milieu helemaal niet duur hoeft te zijn. In de training wordt het doel beschreven van het milieumanagementsysteem en leert u principieel processen en technieken te verklaren voor het vaststellen en beheersen van milieuaspecten en effecten. Daarnaast leert u het doel en inhoud van de ISO 14001 norm, evenals het wettelijke kader, relevant voor een milieumanagementsysteem audit.

COURSE DATES

Coming Soon...