Interpretatie ISO 14001

OBJECTIVES

Het doel is om de procesbenadering van het milieumanagementsysteem te begrijpen en de eisen van de norm te kunnen toetsen.

WHO THE COURSE IS FOR?

Deze training is bestemd voor Interne Auditoren welke kennis van de ISO 14001 norm willen opdoen.

COURSE CONTENTS

Tijdens deze training leert u de eisen van de ISO 14001 norm - inclusief de eisen van de SCCM (= Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen) - te interpreteren. Vervolgens gaan we in op het doel van de eisen en hoe deze te vertalen naar uw eigen bedrijfsvoering. Hierbij besteden we vooral aandacht aan het maken van een milieuanalyse. 

De volgende stap is de eisen van de norm om te zetten naar verificatiepunten in uw audits. Hierdoor leveren de audits een nog grotere bijdrage aan het verbetertraject van uw eigen milieumanagementsysteem. Goede auditoren beschikken naast kennis van de norm, ook over vaardigheden om goede audits uit te kunnen voeren. Dit leren we u tijdens de training ‘Auditvaardigheden’.

COURSE DATES

START DATE END DATE METHOD VENUE BOOK NOW
18 april 2024, 9:00 18 april 2024, 17:00 Class Antwerpen BOOK NOW
09 oktober 2024, 9:00 09 oktober 2024, 17:00 Class Amersfoort BOOK NOW