Image
Waterstof ⓐShutterstock

Waterstof

Bureau Veritas Green Line

Binnen de context van de Green Line aanpak van Bureau Veritas – een integrale benadering van het kernthema duurzaamheid via een compleet en gevarieerd leveringsprogramma van individuele (en te combineren) TIC diensten (testen, inspecteren en certificeren)  – spelen de actualiteit en toekomstige ontwikkelingen rondom de energietransitie, en daarmee de toepassing van waterstof, een belangrijke en vooraanstaande rol.

De Green Line methodiek is opgesplitst in 5 functionele aandachtsgebieden van waaruit het centrale thema duurzaamheid op praktische wijze door Bureau Veritas wordt ingevuld met een reeks specifieke services om haar opdrachtgevers te ondersteunen en te helpen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen.

Energietransitie & Waterstof

Vanuit de invalshoek van natuurlijke bronnen en grondstoffen en de daarmee samenhangende productie (cluster ‘resources & production’) en tegen de achtergrond van de energietransitie vormt waterstof, naast andere vormen van hernieuwbare energie, een belangrijk aspect in de dienstverlening van Bureau Veritas.

Jarenlange (inter)nationale ervaring en wereldwijde expertise binnen de onshore en offshore olie- en gaswinning en energieproductie in combinatie met specifieke kennis en expertise op het gebied van waterstof vormen de basis waarmee Bureau Veritas concreet invulling kan geven aan uiteenlopende vragen rondom de praktische toepassing van waterstof.

Zodoende is Bureau Veritas dé aangewezen business partner voor marktpartijen die betrokken zijn bij zowel de productie, opslag, transport en distributie van waterstof als ondersteunende technische partners en toeleveranciers.

Dienstverlening

Onze dienstverlening is veelzijdig en omvat o.a. (waterstof gerelateerde) project assessment, waarbij we ons toeleggen op de beoordeling van haalbaarheid van (nieuwe) productiefaciliteiten en aanpassing van bestaande faciliteiten afgezet tegen gestelde uitvoeringsparameters en kritische randvoorwaarden, zoals veiligheid en compliance met normen en voorschriften uit de industriële sector.

Uitvoering van gevarenstudies en risico analyses – gericht op preventie en veiligheid – maakt eveneens deel uit van ons programma. Daarnaast houden we ons ook bezig met regulatory compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) m.b.t. gezondheid, veiligheid en milieu en de beoordeling van technische conformiteit in relatie tot (inter)nationale wetgeving en specifieke industriële normen en eisen (zoals ATEX en PED).

Ook beschikken we over de kennis en expertise om de kwaliteit van waterstof te testen en de mate van CO2 reductie te meten naast de beoordeling van de specifieke staat van onderhoud van assets die een rol spelen bij de productie, opslag, transport en distributie van waterstof, waarbij de specifieke eigenschappen van waterstof (waaronder ontvlambaarheid, explosiviteit, metaalcorrosie en de condities voor opslag onder hoge druk) een belangrijke factor vormen.

Whitepaper Waterstof

In onze bijgaande whitepaper ‘Hydrogen – Developing The Value Chain For Sustainably Produced Energy’ vindt u een praktische introductie over de actuele economische-, maatschappelijke- en technologische context m.b.t. waterstof en de hieraan verbonden uitdagingen.

Ook gaat de whitepaper nader in op praktische aspecten rondom de randvoorwaarden die van belang zijn bij de productie, opslag, transport en distributie van waterstof en waarin Bureau Veritas haar opdrachtgevers van dienst kan zijn.

Contact

Voor meer gedetailleerde informatie of concrete vragen over waterstof en onze dienstverlening kunt u hieronder contact met ons opnemen.