Vakbekwaam Persoon Stoominstallatie (VPS)

OBJECTIVES

Het (her)kennen van specifieke eigenschappen van stoom, brandstoffen, brander en condenspotten. Appendages en warmte terugwinapperatuur. Interpretatie meetgegevens. Onderhoud en storingen, cilindrische ketels.

WHO THE COURSE IS FOR?

Voor iedereen die een stoomketel op een veilige en effectieve manier dient te bedienen.

COURSE CONTENTS

Hoe vaak staat u stil bij de veiligheid, energieverbruik en bedrijfszekerheid van uw stoominstallatie? Of bij de vakbekwaamheid van uw medewerkers? Als uw medewerkers het VPS certificaat behalen, hoeft u er nog minder vaak aan te denken. De operators worden opgeleid om een stoomketelinstallatie veilig en efficiënt te bedienen.

We leren hen tijdens de training VPS, de samenhang in de installatie, de veiligheid en werking van alle installatiecomponenten in het ketelhuis. Daarnaast behandelen wij de specifieke werking van Cilindrische ketels. 

Het examen wordt afgenomen door het Stoomplatform. Zij toetsen onafhankelijk de kennis en het inzicht op basis van uniforme, landelijk geldende eindtermen. De prijs voor de training VPS is exclusief examenkosten.

Na het volgen van de opleiding en het slagen voor het theorie- en praktijkexamen ontvangt u het VPS-certificaat. 

Na het behalen van het certificaat kan de operator zelfstandig een controleronde lopen en de installatie op verantwoorde wijze in en uit bedrijf nemen. De operator kan storingen herkennen, beoordelen en oplossen. Bij calamiteit weet de operator hoe te handelen.

Complete trainingsdata: 

5-6 en 12-13 maart 2024
4-5 en 11-12 juni 2024
8-9 en 15-16 oktober 2024
3-4 en 10-11 december 2024

COURSE DATES

START DATE END DATE METHOD VENUE BOOK NOW
05 maart 2024, 8:30 13 maart 2024, 16:00 Class Amersfoort BOOK NOW
04 juni 2024, 8:30 12 juni 2024, 16:00 Class Amersfoort BOOK NOW
08 oktober 2024, 8:30 16 oktober 2024, 16:00 Class Amersfoort BOOK NOW
03 december 2024, 8:30 11 december 2024, 16:00 Class Amersfoort BOOK NOW