Inspecties hefwerktuigen

Inspecties hefwerktuigen

Om de veiligheid van uw hefwerktuigen te garanderen biedt Bureau Veritas inspecties van deze hefwerktuigen aan ongeacht hun locatie (gebouwen, fabrieken, in openlucht...). Dankzij deze inspecties kan men vroegtijdige defecten of storingen vaststellen.

TOEPASSINGSGEBIED

Via deze inspecties ondersteunt Bureau Veritas haar klanten bij het voldoen van hefwerktuigen en hun accessoires aan de opgelegde normen en wetgeving zoals:

  • Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)
  • De Codex

Hefwerktuigen kunnen zijn:

  • Hoogwerkers
  • Hefbruggen
  • Materiaalliften
  • Arbeidsmiddelen bestemd voor het hijsen of heffen van lasten, die uitzonderlijk gebruikt worden voor het hijsen of heffen van personen

Accessoires kunnen zijn:

  • Hijs of hefgereedschap
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

INSPECTIETRAJECT

Bureau veritas biedt zowel initiële verificaties als periodieke inspecties aan. Bij een initiële verificatie inspecteren we of een hefwerktuig voor indienstname, na verplaatsing, na structurele modificatie(s) of bij toevoeging van een nieuw onderdeel voldoet aan alle wettelijke bepalingen om zo ieders veiligheid te garanderen. Tijdens de periodieke inspecties inspecteren onze inspecteurs de hefwerktuigen om er zeker van te zijn dat deze blijven voldoen aan de van toepassing zijnde eisen om opnieuw ieders veiligheid te kunnen garanderen. De periodiciteit van deze inspecties ligt vast in het contract, de regelgeving en/of de norm(en).

ACCREDITATIE

Accreditatiescope volgens accreditatiecertificaat 123-INSP