CERTIFICERING VOEDSELVEILIGHEIDS SYSTEEM BRC PACKAGING & PACKAGING MATERIALS 

BRC packaging & packaging materials food safety certification system

INTRODUCING BRC PACKAGING & PACKAGING MATERIALS - FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 

Food safety has for decades been a primary focus for globally active organisations such as the United Nations, the World Health Organisation (WHO), national governments, NGOs, interest groups and the food industry. This focus has traditionally been driven by the importance of food safety for public health, and its impact on international trade. 

The Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) food safety system was developed under the direction of the WHO, the criteria of which are considered to be an operational foundation for food safety and hygiene. HACCP has since become a globally applied, structured method to eliminate, prevent or reduce all relevant risks in food and animal feed to an acceptable level. The method forms the basis for almost every certification standard pertaining to food safety. 

BRC PACKAGING & PACKAGING MATERIALS – VERSION 5 

In 1996, the British Retail Consortium (BRC), a partnership of English retail organisations, was formed with the aim of achieving national and international harmonisation of food safety through standardisation and testing in the chain. This initiative led to the introduction of the BRC Food Safety Standard in 1998, later followed by derived standards such as BRC Packaging & Packaging Materials, BRC Consumer Products, BRC Storage & Distribution and BRC Agents & Brokers. 

The BRC Packaging & Packaging Materials standard has been adjusted and modernized several times since the introduction of the first version. The current version 5 was introduced in 2015. 

STANDARD CONTENT 

BRC Packaging & Packaging Materials sets requirements for 7 topics within an organisation: organisational structure and continuous improvement, hazard and risk management system, product safety and quality management, location standards (including primary facilities), product control, process control and personnel aspects, such as training, personal hygiene and medical screening. 

The standard has been developed to protect consumers, improve product safety and reduce waste, complaints and product recalls. 

SCOPE 

The BRC Packaging & Packaging Materials standard applies specifically to organisations that focus on the production of packaging materials for packaging food or consumer goods. 

The business activities covered by this standard include the production of packaging of glass, paper, metal and plastics, and the printing and chemical treatment of the packaging material. 

CERTIFICATION PROCESS 

What does this certification process look like? The BRC Packaging & Packaging Materials standard certification process uses a fixed cycle of 1 year without interim investigations or surveillance audits. This differs from the pattern of other generic management system standards, such as ISO 22000. 

The process starts with a certification audit, which we repeat after 1 year as the start of a new cycle. If we notice serious deviations during one of these audits, we will reduce the cycle – and therefore the validity of the certificate – to six months. 

Would you like to receive more detailed information about this certification in practice? Take a look at our brochure Het Certificatieproces (The Certification Process)

ADDITIONAL STANDARDS 

An organisation can use the BRC Packaging & Packaging Materials standard as a stand-alone certification standard, but combinations with general management system standards are also possible, such as with ISO 9001 (quality), ISO 22000 or FSSC 22000 (food safety). 

BRC PACKAGING & PACKAGING MATERIALS – VERSIE 5 

In 1996 ontstond het British Retail Consortium (BRC), een samenwerkingsverband van Engelse retailorganisaties dat tot doel had om nationale en internationale harmonisatie van voedselveiligheid tot stand te brengen door normering en toetsing in de keten. Dit initiatief leidde in 1998 tot de introductie van de BRC Food Safety Standard, later gevolgd door hiervan afgeleide normen, zoals BRC Packaging & Packaging Materials, BRC Consumer Products, BRC Storage & Distribution en BRC Agents & Brokers. 

De BRC Packaging & Packaging Materials norm is sinds de introductie van de eerste versie diverse keren aangepast en gemoderniseerd. De huidige versie 5 werd geïntroduceerd in 2015. 

NORMINHOUD 

BRC Packaging & Packaging Materials stelt eisen aan 7 onderwerpen binnen een organisatie: organisatiestructuur en voortdurende verbetering, gevaren- en risicomanagementsysteem, productveiligheid en kwaliteitsmanagement, locatiestandaarden (waaronder primaire voorzieningen), productcontrole, procescontrole en personele aspecten, zoals training, persoonlijke hygiëne en medische screening. 

De norm is ontwikkeld ter bescherming van de consument, verbetering van productveiligheid en terugdringing van afval, klachten en recalls van producten. 

TOEPASSINGSGEBIED 

De BRC Packaging & Packaging Materials norm is specifiek van toepassing op organisaties die zich richten op de productie van verpakkingsmaterialen voor verpakking van levensmiddelen of consumentenartikelen. 

De bedrijfsactiviteiten waarop deze norm betrekking heeft zijn onder andere de productie van verpakkingen van glas, papier, metaal en plastics en de bedrukking en de chemische behandeling van het verpakkingsmateriaal. 

CERTIFICATIETRAJECT 

Hoe ziet dit certificatietraject eruit? Het certificatietraject van de norm BRC Packaging & Packaging Materials hanteert een vaste cyclus van 1 jaar, zonder tussentijdse onderzoeken of surveillance audits. Hiermee wijkt het af van het patroon van andere generieke managementsysteemnormen, zoals ISO 22000. 

Het traject start met certificatie audit, die we steeds na 1 jaar herhalen als start van een nieuwe cyclus. Als we tijdens een van deze audits ernstige afwijkingen constateren, verkorten we de cyclus – en daarmee de geldigheid van het certificaat – tot een half jaar. 

Wilt u meer gedetailleerde informatie over deze certificering in de praktijk ontvangen? Bekijk dan onze brochure Het Certificatieproces

AANVULLENDE NORMEN 

Een organisatie kan de norm BRC Packaging & Packaging Materials als een op zichzelf staande certificatienorm inzetten, maar combinaties met algemene managementsysteemnormen zijn ook mogelijk, zoals met ISO 9001 (kwaliteit), ISO 22000 of FSSC 22000 (voedselveiligheid). 

​​​​​​​Heeft u interesse in een training dan verwijzen wij u graag naar onze trainingswebsite. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor informatie en advies op maat. Wij zijn telefonisch te bereiken via het telefoonnummer: +31(0) 88 450 56 00.